About Us Dịch vụ lãnh sự trực tuyến

Đại sứ quán Ấn Độ

Hà Nội

Dịch vụ lãnh sự trực tuyến đã chính thức ra mắt tại Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội  từ ngày 29 tháng 3 năm 2022. Để nộp đơn trực tuyến, đương đơn có thể truy cập đường link sau: https://indianconsularservices.mea.gov.in/consularServices/.

  • Yêu cầu tất cả đương đơn đăng ký dịch vụ trực tuyến cho các dịch vụ sau đây: 

  • Chứng thực giấy tờ thương mại (của các công ty Ấn Độ)

  • Chứng thực giấy tờ thương mại (từ quốc gia khác) 

  • Chứng thực Giấy Uỷ quyền

  • Chứng thực bằng cấp, chứng chỉ giáo dục

  • Chứng thực giấy tờ cá nhân. 

  • Giấy Chứng nhận còn sống. 

  • Đăng ký Giấy Khai sinh. 

  • Đăng ký Kết hôn. 

  • Đăng ký Khai tử 

Khi nộp đơn đăng ký, hệ thống sẽ liệt kê danh sách chi tiết về những tài liệu cần thiết (để tải lên) của từng dịch vụ. 

Sau khi tất cả các tài liệu  được kiểm tra và phê duyệt, đương đơn cần mang giấy tờ/tài liệu gốc đến Bộ phận Lãnh sự của Đại sứ quán Ấn Độ vào các ngày làm việc tuỳ chọn, trong khung giờ từ 09:30 đến 12:30. Những khoản phí sẽ được thanh toán qua hình thức chuyển khoản qua ngân hàng trực tuyến. Giờ nhận kết quả là từ 15:30 đến 16:30.