About Us đại sứ


Tiểu sử Đại sứ Sandeep Arya

Đại sứ Sandeep Arya gia nhập Bộ Ngoại giao Ấn Độ năm 1994 và đảm nhận cương vị Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam vào tháng 10/2022.

Trước đó, ông là Trợ lý Bộ trưởng (phụ trách Giải trừ quân bị & Các vấn đề An ninh Quốc tế) và Vụ trưởng (phụ trách Tây Âu/Hành chính) tại Bộ Ngoại giao Ấn Độ ở New Delhi từ 2019-2022. Trong nhiệm kỳ trước, Đại sứ Sandeep Arya là Cao ủy Ấn Độ (Đại sứ) tại Tanzania và Đại diện Cộng đồng Đông Phi từ năm 2015-2019. Từ năm 1994 đến năm 2015, ông đã đảm nhận nhiều cương vị khác nhau tại Đại sứ quán Ấn Độ ở Hà Lan, Nga và Ukraine và nhiều phòng ban tại Bộ Ngoại giao Ấn Độ ở New Delhi.

Đại sứ Sandeep Arya sinh tháng 6 năm 1971 tại Kashipur, Ấn Độ và có bằng Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Thạc sĩ Công nghệ Kỹ thuật Hạt nhân, Thạc sĩ Kinh tế và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Ông  nói tiếng Hindi, tiếng Anh và tiếng Nga. Sở thích của ông là đọc về lịch sử, các tài liệu quan hệ quốc tế và những thay đổi trên thế giới, nghe nhạc và tập yoga.

Vợ ông là TS. Suveta Singh. Ông và vợ có hai con trai.