About Us Đường dây nóng chuyên dụng của Ủy ban Phụ nữ Quốc gia

Đường dây nóng chuyên dụng của Ủy ban Phụ nữ Quốc gia (+91-7827170170)

Ủy ban Phụ nữ Quốc gia đã thiết lập Đường dây nóng hỗ trợ chuyên dụng 24/7 (+91-7827170170) dành cho phụ nữ gặp nạn từ 24 tháng 7 năm 2021. 

Trang web của đường dây trợ giúp là www.ncwwomenhelpline.in. Đường dây trợ giúp 24/24 cung cấp các hình thức hỗ trợ trực tuyến cho phụ nữ khi bị ảnh hưởng trong các trường hợp bạo lực hoặc căng thẳng tinh thần thông qua việc liên kết họ với các cơ quan chức năng phù hợp như cảnh sát, dịch vụ y tế, Cơ quan Dịch vụ Pháp lý Quận. Ủy ban Phụ nữ Quốc gia cũng cung cấp dịch vụ tư vấn và thông tin về các chương trình liên quan đến phụ nữ trên toàn quốc thông qua một số thống nhất duy nhất. Lực lượng đặc nhiệm quản lý dự án này là một đội ngũ nhân sự có trình độ cao, đang thực hiện công tác ứng phó khẩn cấp cho những phụ nữ gặp nạn.