About Us ICCR Scholarships

Thông tin quan trọng: Hạn chót nhận hồ sơ Học bổng ICCR cho bậc Tiến sĩ được gia hạn thêm tới 31/12/2021.

Mời đăng ký ngay tại: http://a2ascholarships.iccr.gov.in/

________________

Important Announcement: Deadline for Ph.D students to apply for ICCR scholarships has been extended till 31st December 2021.

Apply now at: http://a2ascholarships.iccr.gov.in/


Embassy of India
Hanoi

ANNOUNCEMENT OF SCHOLARSHIPS TO STUDY IN INDIA (2021-22)

The Government of India announces scholarships to meritorious Vietnamese students to pursue Graduate/Post graduate/ Ph.D in all subjects (except Medical, Paramedical and fashion) in India under the Indian Council for Cultural Relations (ICCR) Schemes, including General Scholarship Scheme (GSS), Mekong Ganga Cooperation (MGC), Education Exchange Programme (EEP), and ICCR Scholarship Scheme for Indian Culture (SSIC). The scholarships include Visa fee; tuition fee; living allowance; return economy class air-fare to the nearest airport (for MGC, EEP and SSIC scholarship awardees) and hostel accommodation.

The scholarship schemes are guided by following criteria:

1. Candidates are required to have sufficient proficiency in English and to meet the eligibility criteria of the university/educational institution chosen by them. Interview of applicants online will be conducted by universities/institutes, if so required.

2. Candidates should be 18 years and not more than 30 years of age by July 2021. The age limit for Ph.D candidates is 45 years.

3. Candidates should not be suffering from life threatening illness or any other medical condition requiring long term treatment. Personal medical insurance is mandatory requirement for availing of ICCR’s scholarship. Students must have medical insurance coverage on their own either before travel or immediately after reaching India.

The interested candidates may visit university websites or list of Universities which is available at the A2A Portal http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ for detailed eligibility criteria. Detailed guidelines on the process of applying for ICCR scholarships online are also available on the A2A Portal.

Candidates can submit their application for scholarships through the portal http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ with supporting documents as per the enclosed checklist. One hard copy of the completed application should also be sent to the Embassy latest by Sunday, 30/05/2021.

For further details, please contact Education Wing, Embassy of India, 58-60 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Ha Noi; Tel 024-38244990 (Ms. Tuyet Trinh) or send queries to “dp.hanoi@mea.gov.in”.

THÔNG BÁO HC BNG DU HC N Đ (2021-22)

Chính phủ Ấn Độ thông báo dành tặng Việt Nam nhiều suất học bổng cho sinh viên Việt Nam ưu tú theo học các chuyên ngành (trừ Y, Dược và Thời trang) bậc Đại học/ Sau Đại học/ Tiến sĩ tại các trường ở Ấn Độ trong khuôn khổ các chương trình học bổng ICCR (Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ); gồm có Chương trình Hc bng Chung (GSS), Hp tác Sông Hng-Sông Mekong (MGC), Chương trình Trao Đi Giáo dc (EEP)Chương trình Hc bng Văn hóa n Đ (SSIC). Học bổng bao gồm: lệ phí visa, học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay khứ hồi một lần hạng phổ thông tới sân bay gần nhất (chỉ dành cho học bổng MGC, EEP và SSIC) và chỗ ở tại ký túc xá.
Yêu cầu chung của các chương trình học bổng

1. Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh tốt và đáp ứng đủ các tiêu chí của trường muốn nộp hồ sơ. Trường sẽ tổ chức phỏng vấn trực tuyến nếu cần.

2. Không chấp nhận ứng viên dưới 18 tuổi và trên 30 tuổi, riêng bậc Tiến sỹ là trên 45 tuổi tính đến tháng 7/2021.

3. Không chấp nhận những ứng viên mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh cần phải điều trị lâu dài. Có bảo hiểm y tế cá nhân là điều kiện bắt buộc để được nhận học bổng. Sinh viên phải mua bảo hiểm trước hoặc ngay sau khi sang tới Ấn Độ.

Các ứng viên quan tâm nên tham khảo chọn khóa học và yêu cầu tuyển chọn chi tiết trên website của trường hoặc danh sách các trường Đại học Ấn Độ có trên trang web http://a2ascholarships.iccr.gov.in/. Chi tiết hướng nộp hồ sơ học bổng ICCR trực tuyến cũng có tại website này.

Các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký qua cổng http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ cùng với đầy đủ các giấy tờ yêu cầu ở phần checklist. Ứng viên cần nộp thêm một bản in hồ sơ đầy đủ tới Đại sứ quán Ấn Độ, trước ngày Chủ nhật, 30/05/2021.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục, Đại sứ quán Ấn Độ, 58-60 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội qua điện thoại 024-38244990 (Ms. Tuyết) hoc gửi câu hỏi qua email dp.hanoi@mea.gov.in.

Checklist

e-Brochure