About Us ICCR Scholarships

The Government of India announces scholarships to meritorious Vietnamese students to pursue Graduate/Post graduate/ Ph.D in all subjects (except Medical/ Paramedical/ fashion/ law course/ integrated courses/ BSc. & MSc. (5 years) etc.) in India under the Indian Council for Cultural Relations (ICCR) Schemes, including Mekong Ganga Cooperation Scholarship Scheme (MGC), Dr. S. Radhakrishnan Cultural Exchange Scholarship Scheme (CEP) and Atal Bihari Vajpayee General Scholarship Scheme (GSS). Scholarships are also offered under Lata Mangeshkar Dance & Music Scholarship Scheme for pursuing study of Indian culture such as dance, music, theatre, performing art, sculpture, Indian languages, Indian cuisine, etc. The scholarships are fully funded, including Visa fee, tuition fee, living allowance, hostel accommodation and return economy class air-fare.

Candidates should be between 18 to 30 years for Undergraduate/Postgraduate courses and between 18 to 45 years for Ph.D programmes. Details of the scholarship programmes are available on the A2A Portal http://a2ascholarships.iccr.gov.in/.

Interested candidates can submit their online application for scholarships through the portal http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ with key documents required as per the enclosed checklist from 20/02 to 30/04/2023.  Hard copies of the submitted application along with all required documents should be submitted to the Embassy of India in Hanoi latest by 03/05/2023.

********************

Chính phủ Ấn Độ thông báo dành tặng nhiều suất học bổng cho sinh viên Việt Nam ưu tú theo học các chuyên ngành (trừ Y/ Dược/ thời trang/luật/ các chương trình tích hợp/Cử nhân và Thạc sĩ khoa học tự nhiên hệ 5 năm) bậc Đại học/ Sau Đại học/ Tiến sĩ tại các trường ở Ấn Độ trong khuôn khổ chương trình học bổng ICCR (Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ); gồm có  Chương trình học bổng Hợp tác Sông Hằng-Sông Mê Công,  Chương trình Trao Đổi Văn hóa  Dr. S. Radhakrishnan (CEP) và Chương trình Học bổng Chung Atal Bihari Vajpayee (GSS). Ngoài ra ICCR có thêm Chương trình Học bổng múa và âm nhạc Lata Mangeshkar dành cho các khóa học chuyên ngành văn hóa Ấn Độ như múa, âm nhạc, sân khấu, nghệ thuật biểu diễn, điêu khắc, ngôn ngữ, ẩm thực Ấn Độ, v.v…  Học bổng toàn phần bao gồm: lệ phí visa, học phí, sinh hoạt phí, ký túc xá và vé máy bay khứ hồi một lần hạng phổ thông. 

Điều kiện tuổi dành cho ứng viên Đại học và Sau Đại học là 18-30 và Tiến sĩ là 18-45. Chi tiết học bổng có thể tham khảo trên trang thông tin A2A http://a2ascholarships.iccr.gov.in/.

Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ online qua trang http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ kèm theo một số giấy tờ cơ bản quy định ở mục checklist từ ngày 20/02 đến ngày 30/04/2023. Yêu cầu ứng viên nộp thêm một bản cứng đầy đủ hồ sơ tới Đại sứ quán Ấn Độ 03/05/2023.