About Us Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme

ITEC SCHOLARSHIP PROGRAMME 

The Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme was instituted on 15th September 1964 as a bilateral programme of assistance of the Government of India. The objective of the programme is to share the fruits of India’s socio-economic development and technological achievements with international community on the basis of partnership and cooperation for mutual benefit. India’s ITEC partnership with Vietnam dates back to the 1970s. With over 200 slots presently offered on an annual basis, Vietnam is today one of the largest recipients of India’s ITEC scholarships. ITEC has been an important vehicle to promote our development cooperation and human resource development in various disciplines of Vietnam. The ITEC alumni in Vietnam are today contributing to national development and modernization of the country.

These short-term training courses are for employees/officials in Government, Semi-Government, Public & Private sectors, Schools/Universities, Chambers of Commerce and Industry etc. who are in the age group of 25-45 years, possess adequate working experience and have not already attended any course sponsored by the Government of India. The scholarship includes excursion fare/economy class return air-ticket, gratis Indian visa, course fee, book allowance, accommodation, living allowance of Indian Rupees 1200/- per day and study tours during the course.


How to apply

Step 1: Fill up the online application form at www.itecgoi.in

Step 2: Submit a print out of the filled form to the Embassy of India along with following documents:

  1. A recommendation letter of your employer/forwarding person
  2. Completed Medical Report (page 5 of the form) and Employer’s Certification (page 7) and other notarized and English translated degree/certificate/birth certificate etc.

Step 3: Take an English proficiency Test/interview organized by the Embassy of India

Step 4: Final selection/award of scholarship

For more details, please write to us at:
scholarships.hanoi@mea.gov.in or com1.hanoi@mea.gov.in

*******

Chương trình Học bổng ITEC

Chương trình Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) ra đời vào ngày 15/9/1964 như là một chương trình hỗ trợ song phương của Chính phủ Ấn Độ. Mục tiêu của chương trình là chia sẻ thành tựu phát triển kinh tế xã hội cũng như những thành tựu về mặt công nghệ của Chính phủ Ấn Độ với cộng đồng quốc tế trên cơ sở quan hệ đối tác và hợp tác vì lợi ích chung. Quan hệ đối tác của Ấn Độ với Việt Nam trong khuôn khổ chương trình ITEC bắt đầu từ những năm 1970. Với hơn 200 suất học bổng hàng năm, Việt Nam là nước nhận được nhiều học bổng ITEC nhất. ITEC là một kênh quan trọng thúc đẩy hợp tác phát triển và nguồn nhân lực trong nhiều lĩnh vực của Việt Nam. Hội cựu học viên ITEC tại Việt Nam đang đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa của đất nước.

Những khóa đào tạo ngắn hạn này dành cho cán bộ, nhân viên nhà nước và tư nhân, các trường đại học, các phòng thương mại và công nghiệp, v.v, trong độ tuổi từ 25-45, có kinh nghiệm làm việc phù hợp và chưa từng theo học ở Ấn Độ theo diện được Chính phủ Ấn Độ đài thọ. Học bổng gồm vé máy bay quốc tế khứ hồi, lệ phí visa, học phí, chỗ ở, trợ cấp sinh hoạt phí 1200 Rupee Ấn Đô/ ngày và các chuyến tham quan tới các địa danh du lịch/lịch sử nổi tiếng của Ấn Độ.

Hướng dẫn nộp hồ sơ dự tuyển

Bước 1: Khai hồ sơ (application form) online trên website www.itecgoi.in

Bước 2: Nộp hồ sơ (bản in từ website) tới Đại sứ quán Ấn Độ, gồm:

  1. Công văn giới thiệu nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng của cơ quan nơi đang công tác
  2. Bản in hồ sơ với đầy đủ Giấy khám sức khỏe (theo mẫu trang 5), xác nhận của cơ quan theo mẫu (trang 7) và các giấy tờ bằng cấp dịch công chứng tiếng Anh.

Bước 3: Đại sứ quán phỏng vấn trình độ tiếng Anh

Bước 4: Chờ kết quả

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với Đại sứ quán theo địa chỉ email:
scholarships.hanoi@mea.gov.in hoặc com1.hanoi@mea.gov.in