About Us Thông tin chung

Đương đơn có thể liên hệ với Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội về các dịch vụ sau: 

- Dịch vụ visa cho tất cả người mang hộ chiếu nước ngoài (Xin lưu ý hộ chiếu Ngoại giao, Công vụ và Liên hợp quốc phải kèm theo Công hàm) 

- Tất cả các dịch vụ liên quan đến hộ chiếu Ấn Độ

- Tất cả các dịch vụ liên quan đến Thẻ OCI (Quyền Công dân hải ngoại của Ấn Độ) 

- Tất cả các dịch vụ liên quan đến Giấy chứng nhận khẩn cấp và Giấy chứng nhận danh tính 

- Lý lịch tư pháp

- Đăng ký, cấp Giấy khai sinh, Khai tử và Đăng ký kết hôn

- Chứng thực tài liệu 

- Tuyên thệ / Giấy ủy quyền, v.v.

XIN LƯU Ý:

Tất cả đương đơn có nhu cầu làm Dịch vụ Lãnh sự (Visa, Gia hạn Hộ chiếu, OCI & Các dịch vụ khác) tại Đại sứ quán phải đặt lịch hẹn trực tuyến ở mục “Đặt lịch hẹn trực tuyến” thuộc mục “Dịch vụ Lãnh sự” trên Trang chủ của trang web Đại sứ quán.

Thông tin quan trọng: 

- Ấn Độ chỉ cho phép nhập khẩu hai vật nuôi dưới dạng hành lý đối với những người chuyển nơi cư trú sang Ấn Độ sau hai năm liên tục ở nước ngoài, với điều kiện phải xuất trình giấy chứng nhận sức khỏe bắt buộc từ nước xuất xứ và kiểm tra vật nuôi của Cơ quan Kiểm dịch có thẩm quyền ở Ấn Độ. 

- Người xin thị thực được khuyến cáo không mang/sử dụng trái phép điện thoại vệ tinh ở Ấn Độ.

Triển khai lấy sinh trắc học để cấp thị thực

Theo các quy định hiện hành của Chính phủ Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội đã có các biện pháp cần thiết để lấy sinh trắc học và xác thực để cấp Thị thực. Xin thông báo đến tất cả đương đơn xin thị thực rằng việc lấy sinh trắc học là bắt buộc. Tất cả đương đơn xin thị thực trong độ tuổi từ 12 - 70 tuổi phải có mặt tại bộ phận Thị thực của Đại sứ quán cùng với đơn đăng ký để xin cấp thị thực.

 Với việc triển khai lấy sinh trắc học tại Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội, đương đơn sẽ có thể được cấp thị thực du lịch/thị thực công tác nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 5 năm. Thị thực du lịch có thời hạn 5 năm vẫn tuân theo quy định thời gian lưu trú liên tục trong mỗi lần nhập cảnh không quá 90 ngày. Thị thực công tác 5 năm có quy định thời gian lưu trú liên tục trong mỗi lần nhập cảnh không quá 180 ngày. Trong những trường hợp/yêu cầu cụ thể, với thời hạn lưu trú ngắn hơn, thời hạn thị thực có thể rút ngắn.

Lưu ý: Việc sử dụng điện thoại Vệ tinh Thuraya/Iridium bị cấm ở Ấn Độ. Việc sử dụng trái phép những loại điện thoại này sẽ dẫn đến việc bị tịch thu và sẽ bị truy tố theo luật về quản lý việc sử dụng điện thoại vệ tinh ở Ấn Độ. Khuyến cáo du khách không nên mang theo/sử dụng điện thoại vệ tinh khi đến Ấn Độ.