About Us Cổng thông tin Pravasi Rishta toàn cầu

Chính phủ Ấn Độ đã ra mắt một cổng thông tin mới có tên 'Cổng thông tin Pravasi Rishta toàn cầu' nhằm đảm bảo sự tương tác thường xuyên giữa các Cơ quan đại diện/Bưu điện Ấn Độ, người Ấn Độ sinh sống và làm việc tại nước ngoài và Chính phủ Ấn Độ. Cổng thông tin không chỉ giới hạn cho công dân Ấn Độ mà còn mở rộng cho người gốc Ấn (PIO) người có quốc tịch nước ngoài xin visa dài hạn sinh sống và làm việc tại Ấn (OCI) bên cạnh NRI. Bằng cách tự đăng ký trên cổng thông tin, các công dân sẽ có thể tương tác với  Cơ quan đại diện/Bưu điện Ấn Độ cũng như với Chính phủ Ấn Độ về các vấn đề quan tâm khác nhau (xin lưu ý cổng thông tin này không được thiết kế cho các dịch vụ ứng dụng hoặc giải quyết khiếu nại có các cổng chuyên dụng như cổng Passport seva, MADAD, v.v.).

Cổng thông tin Pravasi Rishta toàn cầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người hải ngoại bằng cách kết nối họ với các chương trình hiện hành và mới của chính phủ.

Cổng thông tin sẽ hỗ trợ cộng đồng hải ngoại trong quá trình quản lý khủng hoảng, cho phép giao tiếp kịp thời, hỗ trợ tiếp cận các cơ quan và quan chức lãnh sự trong trường hợp khẩn cấp.

Ngoài ra, cổng thông tin cập nhật thông tin các sự kiện khác nhau được tổ chức bởi các cơ quan đại diện. Lời mời sẽ được gửi đến các công dân ở nước ngoài thông qua cổng nhằm khuyến khích sự tham gia. 

Tính chất linh hoạt của cổng thông tin và ứng dụng sẽ cho phép Chính phủ Ấn Độ tiếp thu những ý kiến hữu ích của cộng đồng người Ấn Độ tại nước ngoài về các vấn đề chính sách, tiến hành khảo sát, chia sẻ bản tin điện tử, v.v.

Để nhận các lợi ích từ cổng thông tin, vui lòng mời các thành viên của cộng đồng Ấn Độ đăng ký trên cổng thông tin: https://pravasirishta.gov.in/home.