About Us Quan hệ văn hóa Ấn Độ-Việt Nam

Ấn Độ và Việt Nam chia sẻ các mối liên kết văn hóa và văn minh lâu đời thông qua trao đổi thường xuyên. Các yếu tố của nền văn minh Ấn Độ thông qua nghệ thuật, kiến trúc, truyền thống tri thức và triết học, v.v. đã được các thương gia, nghệ sĩ và tu sĩ giới thiệu từ thiên niên kỷ đầu tiên sau CN. Văn hóa Óc Eo của nền văn minh Phù Nam và văn minh Champa ở miền Nam và miền Trung Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết các yếu tố và tập quán văn hóa Ấn Độ với Việt Nam. Thông điệp của Đức Phật được các bậc thầy Phật giáo Ấn Độ giới thiệu vào Việt Nam từ thế kỷ thứ 2 CN. Trong bối cảnh lịch sử hiện đại, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 chứng kiến nhiều người từ miền Nam Ấn Độ đến Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) để kinh doanh và sinh sống. Vào thời kỳ đỉnh cao, cộng đồng người Ấn Độ ở Sài Gòn được cho là lên tới gần 30.000 người.

Sự tham gia văn hóa hiện đại của chúng tôi được hỗ trợ bởi Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda tại Hà Nội, được thành lập vào tháng 9 năm 2016 nhằm thúc đẩy sự hiểu biết toàn diện về Ấn Độ và thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ hơn giữa người dân hai nước thông qua trao đổi văn hóa.

SVCC tổ chức các sự kiện văn hóa bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của văn hóa và lịch sử Ấn Độ bao gồm nghệ thuật, khiêu vũ, văn học, lễ hội, tính cách dân tộc, phong trào tự do, v.v. Quảng bá Yoga cũng là một phần quan trọng trong các hoạt động của SVCC bao gồm tổ chức các sự kiện đánh dấu Ngày Quốc tế Yoga hàng năm. năm. Trong những năm qua, các sự kiện giới thiệu các giá trị văn hóa Ấn Độ như “Ngày văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam” hay “Bharatiyam” đã được tổ chức liên tục trên khắp Việt Nam.

SVCC cũng tập trung vào việc nêu bật mối liên kết lịch sử, văn hóa và văn minh giữa Ấn Độ và Việt Nam. Chúng bao gồm việc tổ chức các sự kiện liên quan đến truyền thống Chăm và Óc Eo của Việt Nam có mối liên hệ quan trọng với Ấn Độ. Công việc phục hồi văn hóa các quần thể đền Chăm đang được Chính phủ Ấn Độ thực hiện tại Di sản Thế giới được UNESCO công nhận ở Mỹ Sơn là một ví dụ điển hình về sự kết nối văn hóa giữa Ấn Độ và Việt Nam. Bảo tàng Chăm tại Đà Nẵng còn lưu giữ nhiều hiện vật trưng bày dấu ấn văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam.

Tăng cường mối liên kết Phật giáo Ấn Độ-Việt Nam là trọng tâm chính của SVCC. SVCC hợp tác với các tổ chức Phật giáo tại Việt Nam để tổ chức các lễ hội quan trọng như Vesak và Asadha Poornima.

Trong những năm qua, các sự kiện giới thiệu các giá trị văn hóa Ấn Độ như ‘Ngày Văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam’ hay ‘Bharatiyam’ đã được tổ chức liên tục trên khắp Việt Nam.