About Us OCI & PIO

i) Quyền Công dân hải ngoại của Ấn Độ (OCI) 

Hiến pháp của Ấn Độ không cho phép công dân Ấn một lúc sở hữu đồng thời cả quốc tịch Ấn Độ lẫn quốc tịch nước ngoài. Dựa trên đề xuất của Ủy ban Cao cấp về Người gốc Ấn, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định cấp Thẻ Công dân hải ngoại (OCI), một loại thị thực dài hạn với nhiều lợi ích bổ sung. Quốc hội Ấn Độ đã phê duyệt dự luật liên quan vào tháng 8 năm 2005. Những người gốc Ấn sinh sống tại nước ngoài và đang sở hữu quốc tịch nước khác (ngoại trừ Pakistan và Bangladesh) đều đủ điều kiện để được cấp OCI. 

Những người đăng ký Quyền Công dân hải ngoại của Ấn Độ sẽ không có quyền bỏ phiếu, tham gia bầu cử Quốc hội/Thượng viện/Quốc hội địa phương/Hội đồng, các trong chính phủ như Tổng thống, Phó Tổng thống, Thẩm phán Tòa án Tối cao/Tòa án Tối cao địa phương, v.v. Người được cấp OCI sẽ được hưởng các quyền lợi sau đây: 

1. Thị thực nhập cảnh nhiều lần, đa mục đích có thời hạn suốt đời để thăm và làm việc tại Ấn Độ; 

2. Được miễn trách nhiệm báo cáo với các cơ quan cảnh sát về những lần lưu trú tại Ấn Độ, bất kể thời hạn; 

3. Được xem xét như Người Ấn Độ không cư trú (NRI) trong các lĩnh vực như tài chính, kinh tế và giáo dục, không bao gồm việc sở hữu đất nông nghiệp hoặc đồn điền.

Người có Quốc tịch Nước Ngoài có đủ điều kiện để nộp đơn cấp quốc tịch Ấn Độ theo Điều 5(1)(g) của Đạo luật Quốc tịch năm 1955 nếu đã được cấp OCI được 5 năm và đã cư trú tại Ấn Độ được một năm, trong thời gian 5 năm trước khi xin cấp Quốc tịch Ấn Độ. 

Để đăng ký OCI, người đăng ký phải nộp đơn tại Đại sứ quán/Cơ quan lãnh sự ở quốc gia mà họ đang là công dân, theo mẫu đã được quy định sẵn cho dịch vụ đăng ký này. 

Phí đăng ký là (VND 6,417,000/-) cho mỗi người đăng ký. Trong trường hợp người đăng ký có thẻ PIO, phí là (VND 575,000/-). Số tiền (VND 5,750,000/-) sẽ được hoàn trả nếu đăng ký bị từ chối. 

Để biết thêm chi tiết về Chương trình OCI, vui lòng truy cập trang web của Bộ Nội vụ Ấn Độ tại https://mha.gov.in/MHA1/OCI.html.

(ii) Hướng dẫn sửa đổi về việc cấp lại thẻ OCI do người giữ thẻ được cấp hộ chiếu nước ngoài mới

1. Yêu cầu bắt buộc về việc cấp lại thẻ OCI mỗi lần được cấp hộ chiếu mới cho người nước ngoài dưới 20 tuổi và một lần sau khi đủ 50 tuổi đã được hủy bỏ. 

2. Người giữ thẻ OCI chỉ cần xin cấp lại thẻ một lần khi có hộ chiếu mới sau khi đã đủ 20 tuổi. 

3. Người giữ thẻ OCI cần tải lên mạng một bản sao của hộ chiếu mới và một bức ảnh chân dung mới nhất, cần thực hiện mỗi lần có hộ chiếu mới với người dưới 20 tuổi và 1 lần cho người đủ 50 tuổi trở lên. Việc tải lên những tài liệu này phải được thực hiện trong vòng ba tháng kể từ khi nhận được hộ chiếu mới. Dịch vụ này sẽ được cung cấp miễn phí. 

4. Vợ/chồng người nước ngoài của công dân Ấn Độ hoặc vợ/chồng người nước ngoài của người giữ thẻ OCI cần tải lên mạng một bản sao của hộ chiếu mới cùng với một bức ảnh chân dung mới nhất mỗi khi có hộ chiếu mới, kèm theo tuyên bố về việc duy trì hôn nhân, bản sao của hộ chiếu Ấn Độ của vợ/chồng Ấn Độ hoặc hộ chiếu và thẻ OCI của người giữ thẻ OCI. 

5. Thời gian cho phép cấp lại thẻ OCI đối với những người giữ thẻ OCI hết hạn đã được kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

(iii) Thẻ PIO 

Hiện nay thẻ PIO không còn được cấp. Những người đạt đủ điều kiện có thể chuyển qua đăng ký thẻ OCI.

Tất cả những khoản phí sẽ được thanh toán bằng VNĐ và thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng trực tuyến.