About Us Cấm điện thoại vệ tinh ở Ấn Độ

Việc sử dụng điện thoại vệ tinh Thuraya/ Iridium bị cấm ở Ấn Độ. Thiết bị sẽ bị tịch thu nếu bị phát hiện sử dụng trái phép và người sử dụng sẽ bị truy tố theo luật liên quan về việc quản lý sử dụng điện thoại vệ tinh ở Ấn Độ. Du khách được khuyến cáo không nên mang theo/sử dụng điện thoại vệ tinh khi đến Ấn Độ.