About Us Thông cáo báo chís

Ấn Độ và Liên hợp quốc phát động sáng kiến Xây dựng Năng lực Toàn cầu

Posted on: September 25, 2023 | Back | Print

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Ấn Độ và Liên hợp quốc phát động sáng kiến Xây dựng Năng lực Toàn cầu

Hôm nay, Ấn Độ và Liên hợp quốc đã phát động sáng kiến chung về xây dựng năng lực cho khu vực Nam Bán cầu. “Sáng kiến Xây dựng Năng lực Ấn Độ-LHQ” được tạo ra nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm phát triển và kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất cũng như kiến thức chuyên môn của Ấn Độ với các nước đối tác ở khu vực Nam Bán cầu thông qua các chương trình đào tạo và xây dựng năng lực.

Sáng kiến này được công bố tại một sự kiện có tên “Ấn Độ-LHQ vì khu vực Nam Bán cầu – Chuyển giao vì sự phát triển” ở New York vào ngày 23 tháng 9 năm 2023 với sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Tiến sĩ S. Jaishankar. Sự kiện có sự tham gia của Ngài Dennis Francis, Chủ tịch Đại hội đồng khóa 78, Bà Fiame Naomi Mata'afa, Thủ tướng Samoa, Tiến sĩ Tandi Dorji, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bhutan, Tiến sĩ Vince Henderson, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Kinh doanh Quốc tế, Thương mại và Năng lượng của Dominica, Ngài Hugh Hilton Todd, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế của Guyana, Ngài Maneesh Gobin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hội nhập khu vực và Thương mại quốc tế của Mauritius, Ngài Alva Romanus Baptiste, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại Quốc tế, Hàng không Dân dụng và Các vấn đề hải ngoại của St. Lucia, Ngài Ahmed Khaleel, Bộ trưởng Ngoại giao Maldives, Ngài Achim Steiner, Quản trị viên UNDP, Ngài Shombi Sharp, Ủy viên thường trú Liên hợp quốc tại Ấn Độ.

“Sáng kiến Xây dựng Năng lực Ấn Độ-LHQ” được xây dựng dựa trên sự hợp tác sâu rộng trong phát triển và xây dựng năng lực mà Ấn Độ đã có cơ chế song phương với các nước đối tác.

Sáng kiến Ấn Độ-LHQ cũng hoàn thiện thêm quan hệ đối tác giữa Ấn Độ và LHQ trong khuôn khổ “Quỹ Đối tác Phát triển Ấn Độ-LHQ”, một chương trình đã tài trợ cho 75 dự án phát triển tại 61 quốc gia trong 6 năm qua.

Là một phần của sáng kiến này, nhóm công tác của LHQ tại Ấn Độ và Quỹ Bill & Melinda Gates sẽ hợp tác để sử dụng nền tảng Chương trình Hợp tác kinh tế và kỹ thuật của Ấn Độ nhằm chia sẻ kinh nghiệm phát triển và các phương pháp hay nhất của Ấn Độ trên toàn thế giới. Tuyên bố chung về ý định đã được trao đổi ngày hôm nay giữa Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Ấn Độ và Quỹ Bill & Melinda Gates nhằm đạt được mục tiêu này.

Sáng kiến này cũng sẽ vận hành các sản phẩm liên quan đến phát triển trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Ấn Độ, bao gồm Kế hoạch hành động G20 nhằm thúc đẩy tiến triển của các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), chuyển đổi công nghệ và xây dựng Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số công cộng, cùng nhiều nội dung khác.

Sáng kiến này sẽ là một đóng góp đáng kể cho các nỗ lực toàn cầu nhằm thúc đẩy động lực đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) bằng cách tăng cường Hợp tác Nam-Nam và nó cũng phản ánh những nỗ lực không ngừng của Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ đối tác phát triển với khu vực Nam Bán cầu.

Sáng kiến này tiếp nối thành công của Ấn Độ với nhiệm kỳ Chủ tịch G20 trong việc đưa tiếng nói của khu vực Nam Bán cầu vào chương trình nghị sự của G20 và thúc đẩy sự gia nhập của Liên minh Châu Phi vào nhóm này.

23 tháng 9 năm 2023