About Us Thông cáo báo chís

Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Ấn Độ hoan nghênh việc xem xét lại Hiệp định Thương mại Tự Do Ấn Độ ASEAN về Hàng hóa 

Posted on: August 23, 2023 | Back | Print

Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Ấn Độ hoan nghênh việc xem xét lại Hiệp định Thương mại Tự Do Ấn Độ ASEAN về Hàng hóa 

 

Cuộc họp của Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Ấn Độ lần thứ 20 đã được tổ chức vào ngày 21 tháng 08 năm 2023 tại Semarang, Indonesia và đã thông qua lộ trình xem xét lại Hiệp định Thương mại Tự do Ấn Độ ASEAN (AITIGA) về hàng hóa, Điều khoản tham chiếu và Kế hoạch cho quá trình đàm phán của Ủy ban hỗn hợp về Hiệp định Thương mại Tự do Ấn Độ ASEAN. Cuộc họp được chủ trì bởi Tiến sỹ Zulkifli Hasan, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Indonesia và Trợ lý Bộ trưởng, Tổng vụ Thương mại của Chính phủ Ấn Độ.  

2. Tiến trình xem xét lại Hiệp định Thương mại Tự do Ấn Độ ASEAN (AITIGA) dự kiến sẽ khiến cho Hiệp định này thân thiện, đơn giản và mang tính hỗ trợ cao hơn cho các doanh nghiệp cũng như giúp cho sự tăng trưởng bền vững và bao trùm. Hiệp định cũng được kỳ vọng nâng cao và đa dạng hóa thương mại trong khi tạo ra sự cân xứng về thương mại song phương giữa Ấn Độ và các nước ASEAN. Các Bộ trưởng nhất trí sẽ tổ chức các cuộc đàm phán theo quý trong khuôn khổ của Ủy ban Hỗn hợp ATIGA với mục tiêu kết thúc quá trình đàm phán vào năm 2025. 

3. Cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp AITIGA đã diễn ra trước cuộc gặp của các Bộ trưởng và đã thông qua lộ trình xem xét lại Hiệp định Thương mại Tự do Ấn Độ - ASEAN, Điều khoản tham chiếu và Kế hoạch đàm phán của Ủy ban hỗn hợp, giúp các Bộ trưởng có thể thông qua tại cuộc họp. Vào tháng 09 năm 2022, tại Cuộc họp lần thứ 19 của Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Ấn Độ, các Bộ trưởng đã thông qua phạm vi xem xét lại của Hiệp định Thương mại Tự do Ấn Độ - ASEAN và việc hình thành Ủy ban Hỗn hợp AITIGA nhằm đẩy nhanh tiến trình đàm phán về Hiệp định này. 

4. Hiệp định Thương mại Tự do Ấn Độ - ASEAN về hàng hóa (AITIGA) được ký vào ngày 13 tháng 08 năm 2009. Quan hệ thương mại Ấn Độ - ASEAN đã đạt mức 131.5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 11,3% tổng kim ngạch ngoại thương của Ấn Độ trong năm tài khóa 2022-2023. Thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ, theo số liệu của Việt Nam, đạt mốc 15 tỷ đô la vào năm 2022, tăng 13,92% so với năm 2021. Xuất khẩu của Ấn Độ sang Việt Nam đạt 7,08 tỷ đô la Mỹ trong khi xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 7,96 tỷ đô la Mỹ. Hiệp định Thương mại Tự do Ấn Độ ASEAN được nâng cấp dự kiến sẽ giúp tăng hơn nữa quan hệ thương mại giữa Ấn Độ và ASEAN đặc biệt với Việt Nam.

5. Tại cuộc họp, các Bộ trưởng cũng đánh giá lại quan hệ thương mại và đầu tư giữa Ấn Độ và ASEAN và đặt ra ưu tiên trong hợp tác liên quan đến việc hình thành chuỗi cung ứng bền vững, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, sự ổn định của các cơ chế về y tế cũng như tài chính trong bối cảnh sau Đại dịch. 

**************************