About Us Thông cáo báo chís

Hội thảo chuyên đề về Chiêm tinh học và y học cổ truyền

Posted on: August 23, 2023 | Back | Print

Hội thảo chuyên đề về Chiêm tinh học và y học cổ truyền

Hội thảo Quốc tế về Chiêm tinh học và Y học cổ truyền đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 8 năm 2023 với sự tham dự của hơn 50 nhà chiêm tinh, chuyên gia, các học viên và học giả về y học cổ truyền đến từ Ấn Độ. Trong hội nghị chuyên đề, các diễn giả thừa nhận rằng kiến thức về Y học cổ truyền & Chiêm tinh, Yoga, Toán học và Khoa học có nguồn gốc sâu xa từ kinh điển Ấn Độ và nhấn mạnh sự cần thiết của việc nghiên cứu chung để hiểu được những kiến thức cổ xưa đã được phổ biến rộng rãi trong xã hội và văn hóa Ấn Độ hàng thiên niên kỷ nay.

Người ta ước tính rằng chiêm tinh Vệ đà của Ấn Độ hay 'Jyotisha' có niên đại khoảng 5000 năm trước Công nguyên. Jyotisha là từ tiếng Phạn có nghĩa là khoa học về ánh sáng và bao gồm nghiên cứu về thiên văn học, chiêm tinh học và khoa học đo thời gian bằng cách sử dụng chuyển động của các thiên thể. Nó dựa trên niềm tin rằng các ngôi sao và hành tinh có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của chúng ta và nghiệp báo đến từ hành vi của chúng ta. Nhiều người tin rằng chiêm tinh học giúp chúng ta đi theo con đường đúng đắn trong cuộc sống và hỗ trợ đưa ra quyết định liên quan đến tiền bạc, sức khỏe, hôn nhân, sự nghiệp , tài chính và nhiều hơn thế. Joytish không chỉ xác định các nguyên nhân của vấn đề mà còn đề xuất các biện pháp khắc phục. Ủy ban Tài trợ Đại học Ấn Độ và Bộ Phát triển Nguồn Nhân lực đã quyết định giới thiệu "Chiêm tinh học Vệ Đà" như một môn học trong các trường đại học Ấn Độ.

Y học cổ truyền được coi là khoa học chữa bệnh lâu đời nhất có nguồn gốc từ Ấn Độ hơn 5.000 năm trước trong đó Ayurveda có nghĩa là “Khoa học về sự sống” trong tiếng Phạn. Y học cổ truyền Ayurvedic bắt nguồn từ kinh Vệ Đà. Nó được dạy và truyền từ các đạo sư có thành tựu đến các đệ tử của họ thông qua hình thức truyền miệng. Ayurveda xác định ba loại năng lượng hoặc nguyên lý chức năng cơ bản hiện diện trong mọi người và mọi thứ. Ayurveda nhấn mạnh vào việc phòng ngừa và khuyến khích duy trì sức khỏe thông qua sự chú trọng đến sự cân bằng trong cuộc sống, suy nghĩ, chế độ ăn uống và lối sống đúng đắn cùng việc sử dụng các loại thảo mộc. Kiến thức về Ayurveda cho phép người ta hiểu cách tạo ra sự cân bằng giữa cơ thể, tâm trí và ý thức tùy theo thể chất của từng cá nhân và cách thay đổi lối sống cho phù hợp. Theo Ayurveda, toàn bộ vũ trụ là sự tương tác giữa năng lượng của năm yếu tố vĩ đại – không gian, không khí, lửa, nước và đất. Vata, pitta và kapha là sự kết hợp và hoán vị của năm yếu tố này biểu hiện dưới dạng các khuôn mẫu hiện diện trong mọi tạo vật. Trong cơ thể vật chất, vata là năng lượng tinh tế của chuyển động, pitta là năng lượng tiêu hóa và trao đổi chất, và kapha là năng lượng hình thành cấu trúc của cơ thể.

Chiêm tinh học Ấn Độ và Ayurveda đã tiếp cận nhiều quốc gia ở miền Nam, Đông và Đông Nam, bao gồm cả Việt Nam. Việc sử dụng rộng rãi và phổ biến các loại thuốc có nguồn gốc từ thảo dược ở Ấn Độ cũng như Việt Nam mang lại sự phát triển cho sức mạnh tổng hợp và hợp tác trong lĩnh vực y học cổ truyền và cây thuốc. Cả hai bên đang xem xét nâng cao kiến thức, thực hành và kinh nghiệm chung trong lĩnh vực y học cổ truyền nhằm nâng cao vai trò của chúng trong khoa học sức khỏe ở cả hai quốc gia.