About Us Thông cáo báo chís

Cuộc họp song phương giữa Quốc Vụ khanh Pháp luật và Tư pháp (Phụ trách độc lập) và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam.

Posted on: August 03, 2023 | Back | Print

Cuộc họp song phương giữa Quốc Vụ khanh Pháp luật và Tư pháp (Phụ trách độc lập) và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam.

Những nội dung hợp tác trong lĩnh vực Luật & Tư pháp được thảo luận sẽ đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.


Ngài Arjun Ram Meghwal, Quốc Vụ khanh về Pháp luật và Tư pháp (Phụ trách độc lập) và Ngài Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam đã có cuộc họp song phương vào ngày 2 tháng 7 năm 2023 tại New Delhi, trong không khí thân mật và hữu nghị. Tháp tùng hai bên là phái đoàn gồm các quan chức cấp cao của hai Bộ tương ứng.


Ngài Arjun Ram Meghwal, Quốc Vụ khanh về Pháp luật và Tư pháp (Phụ trách độc lập) đã nhắc lại mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia trong hơn 50 năm phát triển. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng trong Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ.


Nhân cơ hội này hai bên đã trao đổi về các biện pháp hợp tác trong lĩnh vực Luật pháp & Tư pháp nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới xứng tầm là Đối tác Chiến lược Toàn diện. Cuộc họp này là cơ hội để tăng cường các nỗ lực hướng tới khả năng ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực Luật pháp và Tư pháp.


Hai bên nhất trí sẽ có các cuộc thảo luận chính thức để thúc đẩy các cuộc thảo luận về các lĩnh vực hợp tác rộng lớn về Luật & Tư pháp, bao gồm cả việc ký kết các Biên bản ghi nhớ.

**********