About Us Sự kiện/Thư viện ảnh

Hội nghị Ấn Độ Dương lần thứ 7 tại Perth, Australia ngày 8-9/2/2024 có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Tổng thống Sri Lanka, Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore, Thứ trưởng Ngoại giao thường trực Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Minh Vũ.

Posted on: February 11, 2024 | Back | Print






Đi to Top
S? ki?n/Thu vi?n ?nh