About Us Press Releases

Telephone conversation between Prime Minister and Prime Minister of Singapore

Posted on: April 24, 2020 | Back | Print

Prime Minister Shri Narendra Modi had a telephone conversation with H.E. Lee Hsien Loong, Prime Minister of Singapore on 23rd April 2020.

The two leaders exchanged views on the health and economic challenges posed by the COVID-19 pandemic. They updated each other on the measures being adopted in their respective countries to tackle the pandemic and its economic and social effects.

Prime Minister promised to provide all possible support for maintaining supplies of essential goods, including medical products, to Singapore. Prime Minister also expressed his appreciation for the support being extended to Indian citizens in Singapore.

Both leaders stressed the importance of the India-Singapore Strategic Partnership in the present context. They agreed to work together to address the present and future challenges posed by COVID-19.

Prime Minister conveyed his best wishes for the health and wellbeing of the people of Singapore during the present crisis.

New Delhi
April 24, 2020

***

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng và Thủ tướng Singapore

Thủ tướng Narendra Modi đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vào ngày 23 tháng 4 năm 2020.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về các thách thức về sức khỏe và kinh tế do đại dịch COVID-19 đặt ra. Họ cập nhật cho nhau về các biện pháp đang được áp dụng ở hai nước nhằm vượt qua đại dịch và giảm thiểu các tác động của đại dịch lên nền kinh tế xã hội.

Thủ tướng hứa sẽ cung cấp tất cả các hỗ trợ cần thiết để duy trì nguồn cung cấp các mặt hàng thiết yếu, bao gồm cả các sản phẩm y tế, cho Singapore. Thủ tướng cũng đánh giá cao sự hỗ trợ Singapore dành cho công dân Ấn Độ.

Cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của Quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - Singapore trong bối cảnh hiện nay. Họ đã đồng ý hợp tác để giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai do COVID-19 đặt ra.

Thủ tướng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho sức khỏe và phúc lợi của người dân Singapore trong cuộc khủng hoảng hiện nay.

 

New Delhi

Ngày 24 tháng 4 năm 2020