About Us SCHOLARSHIPS FOR POST GRADUATE DIPLOMA PROGRAMME IN INTERNATIONAL TRADE

The deadline for receiving application under IIFT Scholarship Programme has been extended to 5 March 2019

20 SCHOLARSHIPS FOR POST GRADUATE DIPLOMA PROGRAMME

IN INTERNATIONAL TRADE

Scholarship: Full hospitality including two way (economy class) airfare, accommodation, meals, tuition fee and costs related to books and stationery will be borne by the Indian Government.

Course for admission: Post Graduate Diploma Programme in International Trade (Information Booklet)

Institute: Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi

Duration: 11 months, starting from April 2019

Eligibility: - Graduation from a recognized university with a minimum of 50% marks

- Minimum 2 years of work experience

- Good understanding of English language

How to apply: A set of application to be submitted to Indian Embassy in Hanoi (Add: 58-60 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi) with the following document:

1. Filled up Application Form (download here) with employer’s approval

2. Recommendation Letter

3. Working experience certificate

4. Undertaking (download here)

5. Bio-profile of the candidate

6. Medical Certificate (Vietnam’s approved form for candidate to be trained abroad)

7. Bachelor’s Degree & transcript

8. Copy of passport, ID card and Birth Certificate

(Note: All documents should be in English and notarized.)

Deadline: 5 March 2019

Shortlisted candidates will be called for interview

For further information please contact:

Ms. T.T.Tuyet
Embassy of India, Hanoi
58-60 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi
Tel: 04-38244990; Email: 
scholarships.hanoi@mea.gov.in

20 SUẤT HỌC BỔNG CHO CHƯƠNG TRìNH SAU ĐẠI HỌC VỀ THƯƠNG MAI QUỐC TẾ

Học bổng: Học bổng toàn phần gồm vé máy bay khứ hồi (hạng phổ thông), ăn, ở, học phí và các chi phí cho sách vở và đồ dùng học tập.

Khóa học: Chương trình sau Đại học về Thương mại quốc tế (Information Booklet)

Tại: Học viện Ngoại thương, New Delhi

Thời gian: 11 tháng, khai giảng vào tháng 6/2018

Điều kiện nộp hồ sơ: - Tốt nghiệp Đại học (trường được công nhận) với điểm tối thiểu 50%

- có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc

- Thành thạo tiếng Anh

Đăng ký học bổng: Ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ đến Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội (Đ/c: 58-60 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội), gồm có:

1. Tờ khai theo mẫu (download here), có xác nhận của chủ lao động

2. Thư giới thiệu hồ sơ ứng tuyển

3. Xác nhận năm công tác

4. Cam kết theo mẫu (download here)

5. Sơ yếu lý lịch

6. Giấy khám sức khỏe (theo mẫu được phép cấp cho sinh viên đi du học nước ngoài)

7. Bản sao Bằng cử nhân và bảng điểm

8. Bản sao Hộ chiếu, CMTND và Giấy khai sinh

(Xin lưu ý: Tất cả giấy tờ phải bằng tiếng Anh và được dịch công chứng sang tiếng Anh)

Hạn chót nhận hồ sơ: 5 March 2019

Ứng viên có hồ sơ được chọn sẽ phải qua vòng phỏng vấn tại Đại sứ quán

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ms. T.T. Tuyết
Đại sứ quán Ấn Độ
58-60 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04-38244990; Email: 
scholarships.hanoi@mea.gov.in