About Us Press Releases

Telephone conversation between Prime Minister and President of USA

Posted on: June 02, 2020 | Back | Print

Prime Minister Narendra Modi had a telephone conversation today with His Excellency Donald Trump, President of the United States of America.

President Trump spoke about the US Presidency of the Group of Seven, and conveyed his desire to expand the ambit of the grouping beyond the existing membership, to include other important countries including India. In this context, he extended an invitation to Prime Minister Modi to attend the next G-7 Summit to be held in USA.

Prime Minister Modi commended President Trump for his creative and far-sighted approach, acknowledging the fact that such an expanded forum would be in keeping with the emerging realities of the post-COVID world. The Prime Minister said that India would be happy to work with the US and other countries to ensure the success of the proposed Summit.

Prime Minister Modi expressed concern regarding the ongoing civil disturbances in the US, and conveyed his best wishes for an early resolution of the situation.

The two leaders also exchanged views on other topical issues, such as the COVID-19 situation in the two countries, the situation on the India-China border, and the need for reforms in the World Health Organisation.

President Trump warmly recalled his visit to India in February this year. Prime Minister Modi said that the visit had been memorable and historic on many accounts, and had also added new dynamism to the bilateral relationship.

The exceptional warmth and candour of the conversation reflected the special nature of the Indo-US ties, as well as the friendship and mutual esteem between both leaders.

New Delhi
June 02, 2020

***

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng và Tổng thống Hoa Kỳ

Thủ tướng Narendra Modi đã có cuộc điện đàm hôm nay với Ngìa Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ.

Tổng thống Trump đã nói về việc Mỹ làm Chủ tịch của nhóm G7, và mong muốn mở rộng phạm vi của nhóm ra khỏi số lượng thành viên hiện nay, đưa vào các quốc gia quan trọng khác bao gồm Ấn Độ. Trong bối cảnh này, ông đã gửi thư mời Thủ tướng Modi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-7 tiếp theo sẽ được tổ chức tại Mỹ.

Thủ tướng Modi khen ngợi Tổng thống Trump vì cách tiếp cận sáng tạo và có tầm nhìn xa, công nhận rằng một diễn đàn mở rộng như vậy sẽ phù hợp với thực tế mới nổi của thế giới hậu COVID. Thủ tướng nói rằng Ấn Độ rất vui được làm việc với Mỹ và các nước khác để đảm bảo thành công của Hội nghị cấp cao được đề xuất.

Thủ tướng Modi bày tỏ lo ngại về những xáo trộn dân sự đang diễn ra ở Mỹ và chúc Mỹ sớm tìm được phương phát giải quyết tình hình.Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề thời sự khác, như tình hình COVID-19 ở hai nước, tình hình biên giới Ấn Độ-Trung Quốc và sự cải cách cần thiết trong Tổ chức Y tế Thế giới.

Tổng thống Trump nhớ lại chuyến thăm Ấn Độ vào tháng 2 năm nay. Thủ tướng Modi nói rằng chuyến thăm này rất đáng nhớ và mang tính lịch sử trên nhiều phương diện, đồng thời cũng tạo xung lực cho mối quan hệ song phương.

Sự ấm áp và hài hước của cuộc trò chuyện đã phản ánh bản chất đặc biệt của mối quan hệ Ấn-Mỹ, cũng như tình bạn và sự tôn trọng lẫn nhau giữa cả hai nhà lãnh đạo.


New Delhi

Ngày 02 tháng 6 năm 2020