About Us Press Releases

Phone call between Prime Minister Shri Narendra Modi and His Highness Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Amir of the State of Qatar

Posted on: May 26, 2020 | Back | Print

Prime Minister Shri Narendra Modi spoke on phone today with His Highness Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Amir of the State of Qatar, to convey Eid-ul-Fitr greetings to the friendly people of Qatar.

Prime Minister warmly appreciated the personal care taken by H.H. the Amir for ensuring the welfare of the Indian citizens in Qatar during the COVID-19 pandemic. In turn, H.H. The Amir appreciated the contributions of the Indian community in Qatar, especially the role being played by Indian health workers.

Prime Minister highlighted the attention being paid by Indian authorities to avoid any disruption in the supply of essential goods from India to Qatar during the present situation.

Prime Minister conveyed his warm greetings for the forthcoming 40th birthday of H.H. The Amir, and expressed best wishes for his continued good health and success.

New Delhi
May 26, 2020

***

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Shri Narendra Modi và Ngài Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Quốc Vương Nhà nước Qatar

Thủ tướng Narendra Modi đã có cuộc điện đàm hôm nay với Ngài Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Quốc Vương Qatar, để gửi lời chúc nhân ngày lễ Eid-ul-Fitr đến người dân Qatar thân thiện.

Thủ tướng nhiệt liệt đánh giá cao sự quan tâm đặc biệt của Quốc Vương nhằm đảm bảo phúc lợi cho công dân Ấn Độ tại Qatar trong đại dịch COVID-19. Đáp lại, Quốc Vương đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng Ấn Độ tại Qatar, đặc biệt là vai trò của các nhân viên y tế Ấn Độ.

Thủ tướng nhấn mạnh việc các nhà chức trách Ấn Độ lưu ý để tránh bất kỳ sự gián đoạn nào trong việc cung cấp hàng hóa thiết yếu từ Ấn Độ cho Qatar trong tình hình hiện nay.

Thủ tướng đã gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 40 sắp tới của Quốc Vương, và gửi những lời chúc sức khỏe và thành công đến Quốc Vương.


New Delhi

Ngày 26 tháng 5 năm 2020