About Us Press Releases

Phone call between Prime Minister Shri Narendra Modi and H.E. (Dr.) Alexander Van der Bellen, Federal President of the Republic of Austria

Posted on: May 26, 2020 | Back | Print

Prime Minister Shri Narendra Modi had a telephone conversation today with H.E. (Dr.) Alexander Van der Bellen, Federal President of the Republic of Austria.

The Austrian President condoled the damage caused in India by Cyclone Amphan. The leaders exchanged views on measures taken in their countries to manage the adverse health and economic impacts of the COVID-19 pandemic. They agreed on the importance of international collaboration to deal with the present challenges.

Both the leaders reiterated their shared desire to further strengthen and diversify India-Austria relations in the post-Covid world. The Prime Minister highlighted the opportunities for enhanced cooperation in sectors like infrastructure, technology, research and innovation, SMEs, etc.

The leaders shared the hope that the world would soon overcome the current health crisis, so as to be able to focus on longer-term concerns like the health of the environment.

New Delhi
May 26, 2020

***

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Narendra Modi và Ngài (T.S.) Alexander Van der Bellen, Tổng thống Cộng hòa Áo

Thủ tướng Shri Narendra Modi đã có cuộc điện đàm hôm nay với Ngài (T.S.) Alexander Van der Bellen, Tổng thống Cộng hòa Áo.

Tổng thống Áo đã chia buồn về thiệt hại ở Ấn Độ do cơn bão Amphan gây ra. Các nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về các biện pháp được thực hiện ở nước họ nhằm quản lý các tác động bất lợi lên y tế và kinh tế của đại dịch COVID-19. Họ đồng ý về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế để đối phó với những thách thức hiện tại.

Cả hai nhà lãnh đạo đều nhắc lại mong muốn chung của họ là tăng cường hơn nữa và đa dạng hóa quan hệ Ấn Độ-Áo trong thế giới hậu Covid. Thủ tướng nhấn mạnh các cơ hội nâng cao hợp tác trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, công nghệ, nghiên cứu và sáng tạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ, v.v.

Các nhà lãnh đạo hy vọng rằng thế giới sẽ sớm vượt qua cuộc khủng hoảng y tế hiện tại, để tập trung vào các mối quan tâm lâu dài như tình hình môi trường.


New Delhi

Ngày 26 tháng 5 năm 2020