About Us Press Releases

Telephone conversation between Prime Minister and Crown Prince of Abu Dhabi

Posted on: May 25, 2020 | Back | Print

In a telephonic conversation today with His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, Prime Minister Modi conveyed greetings on Eid-ul-Fitr to the Government and people of the UAE.

The leaders expressed satisfaction about the effective cooperation between the two countries during the COVID-19 pandemic situation. Prime Minister Modi thanked the Crown Prince for the support extended to Indian citizens in UAE.

PM conveyed his best wishes for the good health and well-being of the Crown Prince, the Royal Family and the people of the UAE.

New Delhi
May 25, 2020

***

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng và Thái tử Abu Dhabi

Trong cuộc điện đàm ngày hôm nay với Hoàng thân Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Thái tử Abu Dhabi, Thủ tướng Modi đã gửi lời chúc mừng ngày lễ Eid-ul-Fitr tới Chính phủ và nhân dân UAE.

Các nhà lãnh đạo hài lòng về sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong tình hình đại dịch COVID-19. Thủ tướng Modi cảm ơn Thái tử vì sự hỗ trợ dành cho công dân Ấn Độ tại UAE.

Thủ tướng gửi những lời chúc sức khỏe và hạnh phúc của Thái tử, Hoàng gia và người dân UAE.

 

New Delhi

Ngày 25 tháng 5 năm 2020