About Us Press Releases

Phone call between Prime Minister Shri Narendra Modi and H.E. Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh

Posted on: May 25, 2020 | Back | Print

Prime Minister Shri Narendra Modi spoke on phone today with H.E. Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh. Prime Minister Modi conveyed greetings on Eid-ul-Fitr to Prime Minister Sheikh Hasina and the people of Bangladesh.

The two leaders shared their assessment of the damage caused by Cyclone Amphan in both countries. The leaders also discussed the COVID pandemic situation and the ongoing collaboration between the two countries in this regard. Prime Minister Modi reaffirmed India’s support to Bangladesh in addressing these challenges.

PM conveyed his best wishes for the good health and well-being of Prime Minister Sheikh Hasina and the friendly people of Bangladesh.

New Delhi
May 25, 2020

***

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Narendra Modi và Ngài Sheikh Hasina, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Bangladesh

Thủ tướng Narendra Modi đã có cuộc điện đàm hôm nay với Ngài Sheikh Hasina, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Bangladesh. Thủ tướng Modi đã gửi lời chúc ngày lễ Eid-ul-Fitr tới Thủ tướng Sheikh Hasina và người dân Bangladesh.

Hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ đánh giá về thiệt hại do bão Amphan gây ra ở cả hai quốc gia. Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình đại dịch COVID và hợp tác giữa hai nước trong vấn đề này. Thủ tướng Modi tái khẳng định sự hỗ trợ của Ấn Độ đối với Bangladesh trong việc giải quyết những thách thức này.

Thủ tướng đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Thủ tướng Sheikh Hasina và người dân Bangladesh thân thiện.

 

New Delhi

Ngày 25 tháng 5 năm 2020