About Us Press Releases

Phone call between Prime Minister Shri Narendra Modi and Her Excellency Mette Frederiksen, Prime Minister of Denmark

Posted on: May 14, 2020 | Back | Print

Prime Minister had a telephone conversation today with Her Excellency Mette Frederiksen, Prime Minister of Denmark.

The leaders compared notes on the steps taken in the two countries to tackle the COVID-19 pandemic. Prime Minister appreciated Denmark’s success in lifting the lockdown restrictions without causing an increase in infections. It was agreed that Indian and Danish experts would remain in touch to learn from each other’s experience.

Both leaders reiterated their shared desire to further strengthen India-Denmark relations, and discussed the ways in which both countries could work together in the post-COVID world.

They welcomed the successful organisation of the Joint Commission Meeting between the two Foreign Ministers on 12 May 2020.

Agreeing that sectors like Health Research, Clean and Green Energy, and Climate Change resilience offer tremendous scope for mutually beneficial collaboration, the leaders committed themselves to work towards the goal of creating a robust Green Strategic Partnership between India and Denmark.

New Delhi
May 14, 2020

***

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Narendra Modi và Bà Mette Frederiksen, Thủ tướng Đan Mạch

Thủ tướng đã có cuộc điện đàm hôm nay với bà Mette Frederiksen, Thủ tướng Đan Mạch.

Các nhà lãnh đạo đã đánh giá các bước được thực hiện ở hai nước để giải quyết đại dịch COVID-19. Thủ tướng đánh giá cao thành công của Đan Mạch trong việc dỡ bỏ các hạn chế phong tỏa mà không khiến các ca nhiễm gia tăng. Hai bên đồng ý rằng các chuyên gia Ấn Độ và Đan Mạch sẽ giữ liên lạc để học hỏi kinh nghiệm của nhau.

Cả hai nhà lãnh đạo đều nhắc lại mong muốn chung của họ là tăng cường hơn nữa quan hệ Ấn Độ-Đan Mạch và thảo luận cách thức mà cả hai nước có thể làm việc cùng nhau trong thế giới hậu COVID.

Hai bên đánh giá cao việc tổ chức thành công cuộc họp Ủy ban hỗn hợp giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao vào ngày 12 tháng 5 năm 2020.

Hai bên đồng ý rằng các lĩnh vực như Nghiên cứu Y tế, Năng lượng sạch và Năng lượng xanh và khả năng phục hồi Biến đổi Khí hậu mang lại phạm vi to lớn cho sự hợp tác cùng có lợi, và cam kết thực hiện mục tiêu tạo ra Quan hệ đối tác chiến lược xanh mạnh mẽ giữa Ấn Độ và Đan Mạch.

 

New Delhi

Ngày 14 tháng 5 năm 2020