About Us Press Releases

Phone call between Prime Minister Shri Narendra Modi and H.E. Giuseppe Conte, Prime Minister of Italy

Posted on: May 08, 2020 | Back | Print

Prime Minister Shri Narendra Modi had a phone call today with H.E. Giuseppe Conte, Prime Minister of Italy.

The Prime Minister conveyed his condolences for the loss of lives in Italy caused by the COVID-19 pandemic. He commended the fortitude shown by citizens of Italy during the crisis.

The two leaders discussed the measures required to address the health and economic impact of the pandemic in their own countries as well as at a global level. They expressed solidarity with each other and appreciated the mutual cooperation extended towards each other’s stranded nationals.

The Prime Minister assured Mr. Conte of India’s unstinted support to Italy in provision of essential medicines and other items.

The leaders agreed to continue active consultation and cooperation between India and Italy, to further strengthen bilateral relations.

The Prime Minister of Italy reiterated his invitation to the Prime Minister to visit Italy at a suitable time.

New Delhi
May 08, 2020

***

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Narendra Modi và Ngài Giuseppe Conte, Thủ tướng Ý

Thủ tướng Narendra Modi đã có cuộc điện đàm hôm nay với Ngài Giuseppe Conte, Thủ tướng Ý.

Thủ tướng đã gửi lời chia buồn về thiệt hại về người ở Ý do đại dịch COVID-19 gây ra. Ông khen ngợi sự dũng cảm các công dân Ý đã thể hiện trong cuộc khủng hoảng.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các biện pháp cần thiết để giải quyết tác động về y tế và kinh tế của đại dịch tại quốc gia của họ cũng như ở cấp độ toàn cầu. Họ bày tỏ tình đoàn kết và đánh giá cao sự hợp tác đối với các công dân bị mắc kẹt của nhau.

Thủ tướng cam kết với ông Conte rằng Ấn Độ sẽ hỗ trợ Ý trong việc cung cấp các loại thuốc thiết yếu và các mặt hàng khác.

Các nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục tham vấn và hợp tác giữa Ấn Độ và Ý, để tăng cường hơn nữa quan hệ song phương.

Thủ tướng Ý nhắc lại lời mời Thủ tướng Modi tới thăm Ý vào thời điểm thích hợp.

 

New Delhi

Ngày 08 tháng 5 năm 2020