About Us Press Releases

Telephonic conversation between Prime Minister and President of the European Council

Posted on: May 07, 2020 | Back | Print

Prime Minister Shri Narendra Modi had a phone call today with H.E. Charles Michel, President of the European Council.

The two leaders discussed the situation of and responses to the COVID-19 pandemic in India and the European Union. They appreciated mutual cooperation extended in the face of the pandemic, including for ensuring supplies of essential pharmaceutical products.

The leaders recognized the importance of regional and global coordination to effectively address the health and economic impact of COVID-19.

The leaders reaffirmed their commitment to strengthening the India-EU strategic partnership. They agreed that their officials would work together to prepare a substantive agenda for the next India-EU Summit meeting.

The leaders agreed to remain in touch on the evolving dimensions of the crisis as well as the post-Covid context.

New Delhi
May 07, 2020

***

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu

Thủ tướng Narendra Modi đã có một cuộc điện đàm hôm nay với Ngài Charles Michel, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình và cách ứng phó với đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ và Liên minh châu Âu. Họ đánh giá cao sự hợp tác chung nhằm đối phó với đại dịch, bao gồm cả việc đảm bảo nguồn cung các dược phẩm thiết yếu.

Các nhà lãnh đạo công nhận tầm quan trọng của sự phối hợp khu vực và toàn cầu để giải quyết hiệu quả tác động về y tế và kinh tế của COVID-19.

Các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ-EU. Hai bên nhất trí rằng quan chức của họ sẽ làm việc cùng nhau để chuẩn bị một chương trình nghị sự cho Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-EU tiếp theo.

Các nhà lãnh đạo đồng ý giữ liên lạc về chiều hướng phát triển của cuộc khủng hoảng cũng như bối cảnh hậu Covid.

 

New Delhi

Ngày 07 tháng 5 năm 2020