About Us Press Releases

Telephonic conversation between Prime Minister and Prime Minister of Ethiopia

Posted on: May 06, 2020 | Back | Print

Prime Minister Shri Narendra Modi had a phone call today with H.E. Dr. Abiy Ahmed Ali, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

The Prime Minister recalled the close ties between India and Ethiopia and the excellent development partnership between the two nations.

The two leaders discussed the domestic, regional and global challenges posed by the COVID-19 pandemic, and expressed solidarity with each other during the health crisis.

The Prime Minister assured Dr. Abiy Ahmed Aliof Indian support to Ethiopia, for ensuring supplies of essential medicines and ameliorating the economic impact of the pandemic.

The Prime Minister, on behalf of the people of India and on his own behalf, wished the people of Ethiopia success in the fight against Covid-19.

New Delhi
May 06, 2020

***

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng và Thủ tướng Ethiopia

Thủ tướng Narendra Modi đã có cuộc điện đàm hôm nay với Ngài T.S. Abiy Ahmed Ali, Thủ tướng của Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia.

Thủ tướng nhắc lại mối quan hệ chặt chẽ giữa Ấn Độ và Ethiopia và quan hệ đối tác phát triển tuyệt vời giữa hai quốc gia.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những thách thức trong nước, khu vực và toàn cầu do đại dịch COVID-19 đặt ra và bày tỏ tình đoàn kết trong cuộc khủng hoảng y tế này.

Thủ tướng cam kết với Tiến sy Abiy Ahmed Aliof rằng Ấn Độ sẽ hỗ trợ Ethiopia, nhằm đảm bảo cung cấp các loại thuốc thiết yếu và cải thiện tác động kinh tế của đại dịch.

Thủ tướng, thay mặt nhân dân Ấn Độ và bản thân ông, chúc người dân Ethiopia thành công trong cuộc chiến chống lại Covid-19.

 

New Delhi

Ngày 06 tháng 5 năm 2020