About Us Press Releases

Telephonic conversation between Prime Minister and Prime Minister of Portugal

Posted on: May 05, 2020 | Back | Print

Prime Minister Shri Narendra Modi had a phone call today with H.E. Antonio Costa, Prime Minister of Portugal.

The Prime Minister recalled the State Visit of H.E. Mr Marcelo Rebelo de Sousa, President of Portugal to India in February.

The two leaders discussed the state of COVID-19 pandemic and the steps being taken by both countries to control its health and economic impact. The Prime Minister commended PM Costa for his effective handling of the crisis.

The leaders noted that proactive national measures were helpful in containing the spread of the virus. They offered all possible help to each other in dealing with the situation, and agreed to collaborate on research and innovation aimed at fighting COVID-19.

The Prime Minister thanked PM Costa for extending validity of visas of Indian travellers to Portugal who could not return because of the lockdown. Prime Minister Costa expressed his appreciation for the facilitaiton provided by Indian authorities to Portuguese citizens in India.

The leaders agreed to remain in touch and consult each other on the evolving dimensions of the crisis as well as the post-Covid context.

New Delhi
May 05, 2020

***

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng và Thủ tướng Bồ Đào Nha

Thủ tướng Narendra Modi đã có cuộc điện đàm hôm nay với Ngài Antonio Costa, Thủ tướng Bồ Đào Nha.

Thủ tướng nhắc lại chuyến thăm cấp Nhà nước của Ngài Marcelo Rebelo de Sousa, Tổng thống Bồ Đào Nha tới Ấn Độ vào tháng Hai.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình đại dịch COVID-19 và các bước được cả hai nước thực hiện để kiểm soát sức khỏe và tác động kinh tế của nó. Thủ tướng khen ngợi Thủ tướng Costa đã xử lý khủng hoảng hiệu quả.Các nhà lãnh đạo lưu ý rằng các biện pháp quốc gia chủ động là hữu ích trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus. Họ đề nghị hỗ trợ nhau hết sức có thể trong việc xử lý tình hình và đồng ý hợp tác nghiên cứu và đổi mới nhằm chống lại COVID-19.

Thủ tướng cảm ơn Thủ tướng Costa đã gia hạn hiệu lực thị thực của du khách Ấn Độ đến Bồ Đào Nha, những người không thể quay về nước vì phong tỏa. Thủ tướng Costa bày tỏ sự đánh giá cao sự hỗ trợ của chính quyền Ấn Độ đối với công dân Bồ Đào Nha ở Ấn Độ.

Các nhà lãnh đạo đã đồng ý giữ liên lạc và tham vấn nhau về các khía cạnh phát triển của cuộc khủng hoảng cũng như bối cảnh hậu Covid.

 

New Delhi

Ngày 05 tháng 5 năm 2020