About Us Press Releases

Telephone conversation between Prime Minister and Prime Minister of Thailand

Posted on: May 01, 2020 | Back | Print

Prime Minister Shri Narendra Modi had a telephone conversation today with H.E. Gen(ret) Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of Thailand.

The Prime Minister warmly recalled his visit to Bangkok in November 2019 to attend ASEAN and Related Summits, and conveyed his greetings to the members of the Royal Family of Thailand as well as the Thai people.

The two leaders shared information on the steps being taken in their respective countries to deal with the Covid-19 pandemic.

The Prime Minister spoke about the importance of regional and global cooperation to effectively fight the pandemic. He assured the Thai Prime Minister of India’s commitment to support the pharmaceutical requirements of Thailand.

The leaders agreed on the desirability of greater collaboration between researchers, scientists and innovators of the two countries.

The leaders appreciated the facilitation being provided to their citizens present in each other’s territory, and promised to continue such support.

Thailand is a valued maritime partner in India’s extended neighbourhood, with ethnic and ancient cultural links.

New Delhi
May 01, 2020

***

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng và Thủ tướng Thái Lan

Thủ tướng Narendra Modi đã có cuộc điện đàm hôm nay với Ngài Prayut Chan-o-cha (Tướng đã nghỉ hưu), Thủ tướng Thái Lan.

Thủ tướng nhớ lại chuyến thăm Bangkok vào tháng 11 năm 2019 tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các cuộc họp liên quan, gửi lời chúc đến các thành viên của Hoàng gia Thái Lan cũng như người dân Thái Lan.

Hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ thông tin về các bước được thực hiện ở nước họ để đối phó với đại dịch Covid-19.

Thủ tướng đã nói về tầm quan trọng của hợp tác khu vực và toàn cầu để chống lại đại dịch một cách hiệu quả. Ông cam kết với Thủ tướng Thái Lan rằng Ấn Độ sẽ hỗ trợ các yêu cầu về dược phẩm của Thái Lan.

Các nhà lãnh đạo nhất trí về mong muốn hợp tác lớn hơn giữa các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và nhà đổi mới của hai nước.

Các nhà lãnh đạo đánh giá cao sự hỗ trợ đối với công dân của họ có mặt trên lãnh thổ của nhau và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ.Thái Lan là một đối tác hàng hải quan trọng trong khu vực láng giềng mở rộng của Ấn Độ, với các mối liên kết văn hóa dân tộc và cổ đại.

 

New Delhi

Ngày 01 tháng 5 năm 2020