About Us Press Releases

Telephonic conversation between Prime Minister and Prime Minister of Bangladesh

Posted on: April 29, 2020 | Back | Print

Prime Minister Shri Narendra Modi spoke on phone today with H.E. Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh.

Prime Minister Modi, on behalf of the people of India and on his own behalf, conveyed greetings to Prime Minister Sheikh Hasina and the people of Bangladesh on the occasion of the Holy month of Ramzaan.

The two leaders discussed the regional situation in the wake of the COVID-19 pandemic, and briefed each other about the steps being taken to mitigate its effects in the respective country.

Both leaders expressed happiness at the progress made in implementing the special arrangements agreed on 15 March between the leaders of the SAARC countries. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Sheikh Hasina for contribution of USD 1.5 million towards SAARC COVID-19 Emergency Fund.

Prime Minister Sheikh Hasina thanked Prime Minister Modi for taking lead in coordinating efforts to combat COVID 19 in the region and for supplying aid to Bangladesh, both in terms of medical supplies and capacity building.

Both the leaders expressed satisfaction at continuation of supply of essential items across the border through road, rail, inland waterways and air. Prime Minister Modi, recalling the shared bonds of history, culture, language and fraternal ties, expressed satisfaction at the excellent state of bilateral relations, and ensured India’s readiness to help Bangladesh in containing the spread of COVID-19 and in mitigating the health and economic impact of the pandemic.

Prime Minister conveyed his best wishes for the good health and well-being of Prime Minister Sheikh Hasina and all the friendly people of Bangladesh, in this historic Mujib Barsho.

New Delhi
April 29, 2020

***

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng và Thủ tướng Bangladesh

Thủ tướng Narendra Modi đã nói chuyện qua điện thoại hôm nay với ngài Sheikh Hasina, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Bangladesh.

Thủ tướng Modi, thay mặt nhân dân Ấn Độ và đã gửi lời chào tới Thủ tướng Sheikh Hasina và người dân Bangladesh nhân dịp tháng thánh lễ Ramzaan.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình khu vực sau đại dịch COVID-19 và thông báo cho nhau về các biện pháp được thực hiện ở hai nước để giảm thiểu ảnh hưởng của đại dịch.

Cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ sự vui mừng trước tiến trình thực hiện các thỏa thuận đặc biệt đã được thống nhất vào ngày 15 tháng 3 giữa các nhà lãnh đạo của các nước khối SAARC. Thủ tướng Modi cảm ơn Thủ tướng Sheikh Hasina đã đóng góp 1,5 triệu USD cho Quỹ khẩn cấp SAARC COVID-19.

Thủ tướng Sheikh Hasina cảm ơn Thủ tướng Modi đã đi đầu trong việc phối hợp các nỗ lực chống COVID 19 trong khu vực và cung cấp viện trợ cho Bangladesh, cả về vật tư y tế và nâng cao năng lực.

Cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ sự hài lòng khi tiếp tục cung cấp các mặt hàng thiết yếu qua biên giới thông qua đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và đường hàng không. Thủ tướng Modi đã gợi lại các liên kết về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và quan hệ anh em, bày tỏ sự hài lòng về quan hệ song phương, và khẳng định Ấn Độ sẵn sàng giúp Bangladesh ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và giảm thiểu sức khỏe và kinh tế tác động của đại dịch.

Thủ tướng đã truyền đạt những lời chúc tốt đẹp nhất tới Thủ tướng Sheikh Hasina và tất cả người dân Bangladesh thân thiện, trong năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Sheikh Mujibur Rahman – nhà nhà sáng lập của quốc gia này.

 

New Delhi

29 tháng 4 năm 2020