About Us Press Releases

Telephone conversation between PM and Prime Minister of Canada

Posted on: April 29, 2020 | Back | Print

Prime Minister spoke on phone today with H.E. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada.

The two leaders discussed the prevailing global situation regarding the COVID-19 pandemic. They agreed on the importance of global solidarity and coordination, the maintenance of supply chains, and collaborative research activities.

Prime Minister thanked the Canadian Prime Minister for the assistance and support extended to the Indian citizens present in Canada, especially Indian students. Prime Minister Trudeau appreciated the support provided by Government of India for Canadian citizens in India.

Prime Minister conveyed the assurance that India’s productive capabilities in the pharmaceutical sector would remain available for assisting the citizens of the world, including those of Canada, to the best of India’s abilities.

The two leaders agreed that the partnership between India and Canada could contribute meaningfully to the global effort to fight the pandemic, especially through collaboration in research and technology aimed at finding a vaccine or therapeutic solutions to COVID-19.

New Delhi
April 28, 2020

***

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng và Thủ tướng Canada

Thủ tướng đã nói chuyện qua điện thoại hôm nay với Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình toàn cầu liên quan đến đại dịch COVID-19. Họ nhất trí về tầm quan trọng của sự đoàn kết và phối hợp toàn cầu, duy trì chuỗi cung ứng và các hoạt động nghiên cứu hợp tác.

Thủ tướng cảm ơn Thủ tướng Canada về sự giúp đỡ của Canada đối với công dân Ấn Độ sinh sống tại đây, đặc biệt là sinh viên Ấn Độ. Thủ tướng Trudeau đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Ấn Độ dành cho công dân Canada ở Ấn Độ.

Thủ tướng khẳng định rằng với thế mạnh trong lĩnh vực dược phẩm, Ấn Độ sẽ luôn sẵn sàng để hỗ trợ hết mức có thể cho người dân toàn thế giới, bao gồm cả Canada.

Hai nhà lãnh đạo đồng ý rằng sự hợp tác giữa Ấn Độ và Canada có thể đóng góp một cách có ý nghĩa vào nỗ lực toàn cầu chống lại đại dịch, đặc biệt là thông qua hợp tác trong nghiên cứu và công nghệ nhằm tìm ra vắc-xin hoặc giải pháp điều trị cho COVID-19.

 

New Delhi

Ngày 28 tháng 4 năm 2020