About Us Press Releases

Phone call between Prime Minister and His Excellency Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of Cambodia

Posted on: June 11, 2020 | Back | Print

Phone call between Prime Minister and His Excellency Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of Cambodia

June 10, 2020

Prime Minister Shri Narendra Modi had a phone call today with H.E. Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of Cambodia.

The two leaders discussed the Covid-19 pandemic. They agreed to continue the ongoing cooperation for helping each other’s expatriates and facilitating their evacuation.

Prime Minister conveyed India’s commitment for further strengthening its relationship with Cambodia, an important member of ASEAN with shared civilizational and cultural ties with India.

The leaders reviewed the robust development partnership between both countries, including capacity building programmes under the ITEC scheme and Quick Impact Projects under the Mekong-Ganga Cooperation framework.

The Cambodian PM emphasised the importance that Cambodia attaches to relations with India. Prime Minister reciprocated the sentiment and stressed Cambodia’s valued role in India’s Act East policy.

New Delhi
June 10, 2020

*****

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng và Ngài Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Thủ tướng Campuchia


Ngày 10 tháng 6 năm 2020

Thủ tướng Narendra Modi đã có cuộc điện đàm ngày hôm nay với Ngài Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Thủ tướng Campuchia.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về đại dịch Covid-19. Họ đồng ý tiếp tục hợp tác, giúp đỡ công dân của nhau và tạo điều kiện để họ về nước.

Thủ tướng bày tỏ cam kết của Ấn Độ trong việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ với Campuchia, một thành viên quan trọng của ASEAN với các mối quan hệ văn minh và văn hóa chung với Ấn Độ.

Các nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ đối tác phát triển mạnh mẽ giữa hai nước, bao gồm các chương trình nâng cao năng lực trong khuôn khổ học bổng ITEC và Dự án tác động nhanh trong khuôn khổ Hợp tác Mekong-Ganga.

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh rằng Campuchia coi trọng quan hệ với Ấn Độ. Thủ tướng đáp lại và nhấn mạnh vai trò quý giá Campuchia trong chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ.

New Delhi
Ngày 10 tháng 6 năm 2020