About Us Press Releases

Phone call between Prime Minister and H.E. Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel

Posted on: June 11, 2020 | Back | Print

Phone call between Prime Minister and H.E. Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel

June 10, 2020

Prime Minister spoke on phone today with His Excellency Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel.

He reiterated his warm congratulations for Prime Minister Netanyahu's recent assumption of office, and expressed confidence that the India-Israel partnership would continue to flourish under PM Netanyahu's leadership and guidance.

The leaders discussed the potential areas in which India and Israel could expand their cooperation in the context of the COVID-19 pandemic, including research and development efforts in the fields of vaccines, therapeutics and diagnostics. They agreed to maintain the ongoing exchanges between expert teams of both countries, and also concurred that the fruits of such collaboration should be made available for the wider benefit of humanity.

The leaders reviewed other important topics on the bilateral agenda, and agreed that the post-COVID world would create further avenues for mutually beneficial partnerships in many areas. In particular, they assessed tremendous scope for expanding the already robust India-Israel collaboration in areas like health technology, agricultural innovation, defence-cooperation and information technology.

Both leaders agreed to remain in regular touch to share assessments and consult each other on the emerging opportunities and challenges in the changing global scenario.

New Delhi
June 10, 2020

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng và Ngài Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Israel

Ngày 10 tháng 6 năm 2020

Thủ tướng đã có cuộc điện đàm ngày hôm nay với Ngài Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Israel.

Thủ tướng một lần nữa gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Thủ tướng Netanyahu nhậm chức, và tin tưởng rằng quan hệ đối tác Ấn Độ-Israel sẽ tiếp tục phát triển dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Netanyahu.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các lĩnh vực tiềm năng mà Ấn Độ và Israel có thể mở rộng hợp tác trong bối cảnh đại dịch COVID-19, bao gồm các nỗ lực nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực vắc-xin, trị liệu và chẩn đoán. Hai bên đồng ý duy trì các cuộc trao đổi giữa các nhóm chuyên gia của hai nước, và đồng tình rằng những thành quả của sự hợp tác đó nên phục vụ vì lợi ích lớn hơn của nhân loại.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá các chủ đề quan trọng khác trong chương trình nghị sự song phương và đồng ý rằng thế giới hậu COVID sẽ tạo ra những con đường tiếp theo cho mối quan hệ đối tác cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể, họ đã đánh giá phạm vi to lớn để mở rộng hợp tác Ấn Độ - Israel vốn đã mạnh mẽ trong các lĩnh vực như công nghệ y tế, đổi mới nông nghiệp, hợp tác quốc phòng và công nghệ thông tin.

Cả hai nhà lãnh đạo đã đồng ý duy trì liên lạc thường xuyên để chia sẻ đánh giá và tham vấn về những cơ hội và thách thức mới nổi trong bối cảnh thế giới đang thay đổi.

New Delhi
Ngày 10 tháng 6 năm 2020