About Us Press Releases

Telephone conversation between Prime Minister and H.E. Filipe Jacinto Nyusi, President of Mozambique

Posted on: June 10, 2020 | Back | Print

Telephone conversation between Prime Minister and H.E. Filipe Jacinto Nyusi, President of Mozambique

June 03, 2020

Prime Minister spoke on phone today with His Excellency Filipe Jacinto Nyusi, President of Mozambique.

The two leaders discussed the challenges posed in both countries by the continuing COVID-19 pandemic. Prime Minister conveyed India's willingness to support Mozambique's efforts during the health crisis, including through provision of essential medicines and equipment. President Nyusi expressed his appreciation for the close cooperation between both countries in the field of healthcare and pharmaceutical supplies.

The two leaders discussed other important topics including Indian investments and development projects in Mozambique. Prime Minister recognized Mozambique as an important pillar of India's overall partnership with Africa, noting the large commitments made by Indian companies to the coal and natural gas sectors of Mozambique.

The leaders expressed satisfaction about the growing bilateral cooperation in defence and security. Prime Minister shared President Nyusi's concern about the incidents of terrorism in northern Mozambique, and offered all possible support, including through capacity building of Mozambican police and security forces.

Prime Minister conveyed his special thanks for the efforts being made by Mozambican authorities to ensure the security and safety of the Indian and Indian-origin community in Mozambique.

The two leaders agreed that officials of the two countries would remain in touch to explore further avenues of cooperation and support during the ongoing pandemic.

New Delhi
June 03, 2020

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng và Ngài Filipe Jacinto Nyusi, Tổng thống Mozambique

Ngày 03 tháng 6 năm 2020

Thủ tướng đã có cuộc điện đàm ngày hôm nay với Ngài Filipe Jacinto Nyusi, Tổng thống Mozambique.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những thách thức đặt ra ở cả hai quốc gia bởi đại dịch COVID-19. Thủ tướng nói Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ những nỗ lực của Mozambique trong cuộc khủng hoảng sức khỏe, bao gồm thông qua việc cung cấp các loại thuốc và thiết bị thiết yếu. Tổng thống Nyusi đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa cả hai nước trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dược phẩm.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các chủ đề quan trọng khác bao gồm các dự án đầu tư và phát triển của Ấn Độ tại Mozambique. Thủ tướng công nhận Mozambique là một trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác tổng thể của Ấn Độ với châu Phi, và nói về các cam kết lớn của các công ty Ấn Độ đối với ngành than và khí đốt tự nhiên của Mozambique.

Các nhà lãnh đạo bày tỏ sự hài lòng về sự hợp tác song phương ngày càng tăng trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Thủ tướng chia sẻ với Tổng thống Nyusi về các vụ khủng bố ở miền bắc Mozambique, và sẵn sàng hỗ trợ hết mức có thể, bao gồm việc đào tạo năng lực của lực lượng an ninh và cảnh sát Mozambique.

Thủ tướng đã gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những nỗ lực của chính quyền Mozambique nhằm đảm bảo an ninh và an toàn cho cộng đồng người Ấn và gốc Ấn tại Mozambique.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng quan chức của hai nước sẽ giữ liên lạc để tìm kiếm con đường hợp tác và hỗ trợ hơn nữa trong thời kỳ đại dịch.

New Delhi
Ngày 03 tháng 6 năm 2020