About Us Press Releases

Phone call between Prime Minister Shri Narendra Modi and H.E. Paul Kagame, President of Rwanda

Posted on: June 10, 2020 | Back | Print

Phone call between Prime Minister Shri Narendra Modi and H.E. Paul Kagame, President of Rwanda

June 05, 2020

Prime Minister Shri Narendra Modi had a phone call today with H.E. Paul Kagame, President of Rwanda. The Prime Minister expressed satisfaction at the progress achieved in bilateral ties since his memorable visit to Rwanda in 2018. The President of Rwanda warmly recalled the 200 Indian cows gifted by Prime Minister Modi during his 2018 visit, and explained that they had helped in improving availability of milk for Rwandan children and also increased the income of farmers.

The leaders discussed the challenges posed to their healthcare systems and economies by the COVID-19 pandemic. They shared information about the steps taken in the respective country to manage the crisis and ensure well-being of citizens. The leaders agreed to extend all possible support to each other’s expatriate citizens during the present crisis.

The Prime Minister assured the Rwandan President of India’s steadfast support to Rwanda’s efforts to combat the Coronavirus, including through medical assistance. He appreciated the effective management of the crisis under President Kagame’s leadership, and the firm resolve of the people of Rwanda in combating this challenge.

The Prime Minister conveyed his best wishes for the health and well-being of the people of Rwanda during the present crisis.

New Delhi
June 05, 2020

*****

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Narendra Modi và Ngài Paul Kagame, Tổng thống Rwanda

Ngày 05 tháng 6 năm 2020

Thủ tướng Narendra Modi đã có một cuộc điện đàm hôm nay với Ngài Paul Kagame, Tổng thống Rwanda. Thủ tướng bày tỏ sự hài lòng về những tiến bộ đạt được trong quan hệ song phương kể từ chuyến thăm Rwanda năm 2018. Tổng thống Rwanda nhắc lại 200 con bò Ấn Độ được Thủ tướng Modi tặng trong chuyến thăm năm 2018 và giải thích rằng chúng đã giúp cải thiện tình trạng thiếu sữa cho trẻ em Rwanda và cũng làm tăng thu nhập của nông dân.

Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về những thách thức đặt ra cho hệ thống chăm sóc sức khỏe và nền kinh tế của họ bởi đại dịch COVID-19. Họ đã chia sẻ thông tin về các bước được thực hiện ở quốc gia của họ nhằm quản lý khủng hoảng và đảm bảo phúc lợi cho công dân. Các nhà lãnh đạo đã đồng ý hỗ trợ hết mức có thể cho công dân của nhau trong cuộc khủng hoảng hiện nay.

Thủ tướng cam kết với Tổng thống Rwandan về sự hỗ trợ của Ấn Độ đối với nỗ lực của Rwanda trong việc chống lại vi-rút corona, bao gồm cả thông qua hỗ trợ y tế. Ông đánh giá cao sự quản lý hiệu quả của cuộc khủng hoảng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Kagame và quyết tâm vững chắc của người dân Rwanda trong việc chống lại thách thức này.

Thủ tướng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho sức khỏe và hạnh phúc của người dân Rwanda trong cuộc khủng hoảng hiện nay.

New Delhi
Ngày 05 tháng 6 năm 2020