About Us Press Releases

"Hon'ble President of India's congratulatory message of new State President of Vietnam

Posted on: March 07, 2023 | Back | Print

Press Release
On 3 rd March 2023, the Hon’ble President of the Republic of India Smt. Droupadi Murmu sent a congratulatory letter to H.E. Mr. Vo Van Thuong on his appointment as the State President of the Socialist Republic of Vietnam. In her message, the President of India recalled the foundation of history, solidarity and strong friendship dating back to President Ho Chi Minh for the Comprehensive Strategic Partnership between the two countries and conveyed her interest to work together in advancing the bilateral relations.

Hanoi
06 March 2023


Thông cáo báo chí

Vào ngày 3 tháng 3 năm 2023, Tổng thống nước Cộng Hòa Ấn Độ Bà Droupadi Murmu đã gửi thư chúc mừng tới Ngài Võ Văn Thưởng nhân dịp được bầu làm Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Trong thư, Tổng thống Ấn Độ nhắc lại nền tảng lịch sử, tình đoàn kết và hữu nghị bền chặt từ thời Chủ tịch Hồ Chí Minh của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai quốc gia và thể hiện mong muốn cùng hợp tác phát triển quan hệ song phương này.

Hà Nội
Ngày 06 tháng 3 năm 2023