About Us Press Releases

India-Vietnam Leaders’ Virtual Summit

Posted on: December 21, 2020 | Back | Print

Prime Minister Shri Narendra Modi held a Virtual Summit with H.E. Nguyen Xuan Phuc, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam. 

The two Prime Ministers reviewed ongoing bilateral cooperation initiatives, and also discussed regional and global issues.  A ‘Joint Vision for Peace, Prosperity and People’ document was adopted during the Summit, to guide the future development of the India-Vietnam Comprehensive Strategic Partnership. Both leaders also welcomed the signing of a Plan of Action for period 2021-2023 to implement the Joint Vision.

The leaders affirmed the importance of enhancing bilateral cooperation in all areas of engagement. They agreed to support each other’s national development priorities and work together towards the shared objective of a peaceful, stable, secure, free, open, inclusive and rules-based Indo-Pacific region. 

They also reaffirmed their commitment to strengthen cooperation against common global challenges, including the Covid-19 pandemic. They agreed to maintain active cooperation for ensuring access to vaccines against the pandemic. Based on strong convergence of views on many global and regional issues, the leaders decided that India and Vietnam would coordinate closely at multilateral forums, including at the UN Security Council, where they will serve concurrently in 2021.

The Prime Ministers agreed to explore new and practical collaborations in the maritime domain based on convergence between India’s Indo-Pacific Oceans Initiative and the ASEAN’s Outlook on Indo-Pacific to achieve shared security, prosperity and growth for all in the region.   

The Prime Minister reaffirmed India’s commitment to its development and capacity building partnership with Vietnam, through initiatives such as Quick Impact Projects, ITEC and e-ITEC initiatives, PhD fellowships, as well as projects to support Vietnam’s SDGs, digital connectivity and heritage conservation efforts.

Both Prime Ministers appreciated the successful implementation of the US$ 100 million Defence Line of Credit extended by Government of India to Vietnam, and the completion of seven Development Projects with Indian ‘Grant-in-Aid’ Assistance for the benefit of local community in Vietnam’s Ninh Thuan province. 

Prime Minister expressed special satisfaction about the restoration and conservation work of the My Son temple complex in Vietnam, recently carried out by Archaeological Survey of India (ASI), and offered to work with Vietnam in other similar projects. 

***

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa lãnh đạo Ấn Độ-Việt Nam

Thủ tướng Narendra Modi đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Ngài Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. 

Hai Thủ tướng đã xem xét các sáng kiến hợp tác song phương đang diễn ra, đồng thời thảo luận về các vấn đề khu vực và toàn cầu. Văn kiện 'Tầm nhìn chung vì Hòa bình, Thịnh vượng và Con người' đã được thông qua trong Hội nghị Cấp cao, nhằm định hướng cho sự phát triển trong tương lai của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh việc ký Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2023 để thực hiện Tầm nhìn chung

Các nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác song phương trong tất cả các lĩnh vực tham gia. Họ nhất trí ủng hộ các ưu tiên phát triển quốc gia của nhau và cùng nhau hướng tới mục tiêu chung là một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, an ninh, tự do, cởi mở, bao trùm và dựa trên luật lệ. 

Họ cũng tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác chống lại các thách thức toàn cầu chung, bao gồm cả đại dịch Covid-19. Họ đồng ý duy trì sự hợp tác tích cực để đảm bảo tiếp cận với vắc xin chống lại đại dịch. Trên cơ sở hội tụ quan điểm mạnh mẽ về nhiều vấn đề toàn cầu và khu vực, hai nhà lãnh đạo quyết định Ấn Độ và Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, bao gồm cả tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nơi họ sẽ kiêm nhiệm vào năm 2021.

Hai Thủ tướng nhất trí khám phá những hợp tác mới và thiết thực trong lĩnh vực hàng hải dựa trên sự hội tụ giữa Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ và Triển vọng của ASEAN về Ấn Độ - Thái Bình Dương nhằm đạt được an ninh, thịnh vượng và tăng trưởng chung cho tất cả mọi người trong khu vực.   

Thủ tướng tái khẳng định cam kết của Ấn Độ đối với quan hệ đối tác phát triển và nâng cao năng lực với Việt Nam, thông qua các sáng kiến như Dự án tác động nhanh, sáng kiến ITEC và e-ITEC, học bổng tiến sĩ, cũng như các dự án hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, kết nối kỹ thuật số và nỗ lực bảo tồn di sản.

Hai Thủ tướng đánh giá cao việc thực hiện thành công Lộ trình Tín dụng Quốc phòng trị giá 100 triệu USD do Chính phủ Ấn Độ mở rộng cho Việt Nam, và việc hoàn thành bảy Dự án Phát triển với Viện trợ 'Grant-in-Aid' của Ấn Độ vì lợi ích của cộng đồng địa phương ở tỉnh Ninh Thuận của Việt Nam. 

Thủ tướng bày tỏ sự hài lòng đặc biệt về công tác trùng tu, bảo tồn quần thể đền tháp Mỹ Sơn ở Việt Nam do Cơ quan Khảo cổ học Ấn Độ (ASI) thực hiện vừa qua và đề nghị hợp tác với Việt Nam trong các dự án tương tự.