About Us Press Releases

Virtual Summit between Prime Minister Shri Narendra Modi and Prime Minister of Vietnam H.E. Nguyen Xuan Phuc

Posted on: December 18, 2020 | Back | Print

Prime Minister Shri Narendra Modi will be holding Virtual Summit with the Prime Minister of Vietnam H.E Mr. Nguyen Xuan Phuc on 21 December 2020.

2.​ During the Summit, the two leaders will exchange views on wide-ranging bilateral, regional and global issues and provide guidance for the future development of India-Vietnam Comprehensive Strategic Partnership.

3. ​In 2020, both countries continued to maintain high-level exchanges. Vice-President of Vietnam H.E. Ms. Dang Thi Ngoc Thinh came to India in February 2020 on an official visit. Both Prime Ministers had a telephone conversation on 13 April 2020 to discuss the situation arising out of the COVID-19 pandemic. The 17th edition of the Joint Commission Meeting (virtual) co-chaired by the two Foreign Ministers was held on 25 August 2020. Raksha Mantri held an online meeting with his counterpart on 27 November 2020.

New Delhi
December 18, 2020

***

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyếngiữa Thủ tướng Ngài Narendra Modi và Thủ tướng Việt Nam Ngài Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Shri Narendra Modi sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 21 tháng 12 năm 2020.

2. Trong Hội nghị Cấp cao, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu trên phạm vi rộng và đưa ra định hướng cho sự phát triển trong tương lai của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam.

3. Năm 2020, cả hai nước tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao. Phó Chủ tịch nước Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm chính thức Ấn Độ vào tháng 2/2020. Cả hai Thủ tướng đã có cuộc điện đàm vào ngày 13 tháng 4 năm 2020 để thảo luận về tình hình phát sinh từ đại dịch COVID-19. Cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp (trực tuyến) lần thứ 17 do hai Bộ trưởng Ngoại giao đồng chủ trì được tổ chức vào ngày 25 tháng 8 năm 2020. Bộ trưởng quốc phòng đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với người đồng cấp vào ngày 27 tháng 11 năm 2020.

New Delhi
Ngày 18 tháng 12 năm 2020