About Us Press Releases

Interactive Meeting on India Vietnam Cooperation in the Fields of Start Up and Smart Cities

Posted on: October 08, 2020 | Back | Print

In an effort to promote cooperation between Vietnam and India in the field of Information and Communication Technology (ICT), the Embassy of India in coordination with Vietnam’s Association of Foreign Invested Enterprises organized an Interactive Meeting on 8 October 2020. The focus of the interaction was on cooperation in the start-up and smart cities. 

In 2015, Government of India launched its flagship programme ‘Digital India’ with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. This program is centered on the vision of offering digital infrastructure as a core utility to every citizen, providing governance and services on demand, enabling the digital empowerment of citizens. Besides policy making facilitation to the IT industry and start-ups, the Government of India has also adopted state-of-the-art ICT for its own transformation for efficient and effective delivery of information and services to citizens at large. 

Over the years, IT and ITS have emerged to be a promising area for cooperation between India and Vietnam. Many Indian IT companies have also established their presence in Vietnam to provide IT training, IT solution and services especially in banking, telecom, cyber security etc. Several Indian Start-ups have established their presence in Vietnam in travel technology and financial technology. In 2020, when the whole world confronts destruction from the COVID-19 pandemic, information and communication technology has emerged as an effective tool for governance, fintech, education, business, office work and social connect. 

Vietnam has emerged to be among the key players in ASEAN in ICT sector. In June 2020, Government of Vietnam approved National Digital Transformation programme to 2025, orientation to 2030. Vietnam aims at raising the digital economy’s contribution to gross domestic product (GDP) to 20% by 2025 and 30% by 2030 and bringing Vietnam into the top three digital governments in ASEAN by 2030. Vietnam also plans to launch 5G network series soon. 

The Interactive Meeting has the participation of representatives of a number of Indian companies providing IT and Smart City solutions which have established their presence in Vietnam and representatives from Vietnamese Ministries, Provinces and Companies. The meeting provides good opportunities for interaction to forge new avenue of cooperation in the areas of start-ups and smart cities.

Hanoi, 8th October 2020

***

Tọa đàm về Hợp tác Ấn Độ - Việt Nam trong lĩnh vực Khởi nghiệp và Đô thị thông minh

Nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin (CNTT), Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp cùng Hiệp hội Các doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài tổ chức buổi Tọa đàm vào ngày 08 tháng 10 năm 2020. Buổi thảo luận tập trung vào trao đổi về hợp tác trong các lĩnh vực Khởi nghiệp và Đô thị thông minh. 

Trong năm 2015, Đại sứ quán Ấn Độ chạy chương trình chủ lực mang tên "Chiến lược Chuyển đổi Số Ấn Độ" với tầm nhìn hướng tới việc chuyển đổi Ấn Độ thành một xã hội số hóa và một nền kinh tế tri thức. Chương trình này tập trung vào tầm nhìn chiến lược mà sẽ đưa cơ sở vật chất số hóa trở thành một tiện ích chính cho mọi công dân. Bên cạnh việc hỗ trợ khởi nghiệp và ngành CNTT lập chính sách, Chính phủ Ấn Độ đã bắt đầu ứng dụng cơ sở vật chất CNTT hiện đại để chuyển đổi cơ cấu với mục tiêu cung cấp thông tin và dịch vụ tới người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. 

Công nghệ thông tin kích hoạt dịch vụ và CNTT đã vươn lên và trở thành một lĩnh vực đầy hứa hẹn cho hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam trong thời gian qua. Rất nhiều các công ty CNTT Ấn Độ cũng đã có mặt ở Việt Nam và cung cấp dịch vụ đào tạo CNTT, giải pháp CNTT và các dịch vụ khác, đặc biệt là trong các ngành ngân hàng, viễn thông, an ninh mạng, v.v.. Một số các công ty khởi nghiệp cũng đã có mặt tại Việt Nam và hoạt động về công nghệ tài chính và công nghệ du lịch. Vào năm 2020, khi mà cả thế giới đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn mọi hoạt động, CNTT đã trỗi dậy và trở thành công cụ hiệu quả cho các lĩnh vực: quản trị, công nghệ tài chính, giáo dục, kinh doanh, công việc văn phòng và kết nối xã hội.

Việt Nam nổi lên là một trong những quốc gia mạnh về CNTT tại ASEAN. Vào tháng 6 năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Việt Nam đặt mục tiêu nâng đóng góp của nền kinh tế số vào GDP  lên 20% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030 và đưa Việt Nam vào top 3 các quốc gia hàng đầu ASEAN về chính phủ số vào năm 2030.  Việt Nam cũng lên kế hoạch khởi động Mạng di động 5G trong thời gian tới. 

Buổi tọa đàm sẽ có sự góp mặt của đại diện một số các công ty Ấn Độ cung cấp dịch vụ CNTT và các giải pháp Đô thị thông minh mà đã có mặt tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tham dự vào buổi tọa đàm sẽ có đại diện từ các Bộ, Tỉnh và các doanh nghiệp Việt Nam. Sự kiện sẽ cung cấp nhiều cơ hội hấp dẫn nhằm đẩy mạnh hợp tác song phương trong các lĩnh vực khởi nghiệp và đô thị thông minh.