About Us Press Releases

PM Modi addresses inaugural session of Governors' Conference on National Education Policy

Posted on: September 07, 2020 | Back | Print

Scroll down for Vietnamese

The Prime Minister Shri Narendra Modi addressed the inaugural session of Governors' Conference on National Education Policy. The conference was also graced by the President of India and was attended by Governors & Lt. Governors of various states, UTs & Vice Chancellors of all the State Universities.

Speaking on the occasion, the Prime Minister said Education policy and education system are important means of fulfilling the aspirations of the country. 

The Prime Minister said that though the responsibility of education lies with the Central, State and Local level Governments, their interference in the policy making should be minimal. He said the relevance and comprehensiveness of the education policy will increase when more and more teachers, parents and students will be associated with it. He added that the New Education Policy was drafted after receiving feedback from millions of people living in the city and villages in the country and from those related to the education sector. He said that now everyone including teachers and educationists are owning up to the policy. 

The Prime Minister said there is an all round acceptance of the policy and that there is a feeling that the reforms should have been introduced in the previous education policy itself. He appreciated that there is a healthy debate on the policy and that it is necessary as the NEP is not only directed at reforming the  education system but also at giving a new direction to the social and economic fabric of 21st century India. He said the policy aims at making India Self- Reliant or AatmaNirbhar. 

Prime Minister said the policy aims at making the youth future ready in a fast changing scenario. He said this policy was designed to prepare the youth of the country on both fronts with knowledge and skills as per the requirements of the future. 

He added the new education policy focuses on Learning rather than Studying and goes beyond Curriculum and emphasizes Critical Thinking. He said there is more emphasis is given on Passion, Practicality and Performance than Process. He said the new education policy focuses on learning outcomes and teacher training and empowering every student. 

He said that the new education policy aims at making India a Knowledge Economy in the 21st century. He added the new education policy also allows for offshore campuses of the top international universities in India which will address the issue of  Brain Drain.

The PM said that there is an effort in the country now on how to implement the new policy. He added that the suggestions of all the stakeholders are being heard with an open mind to resolve all apprehensions. He said that this education policy is not the education policy of the government but the education policy of the country.

The PM said that the National Education Policy provides for the rapidly changing times.  He said technology is providing a level playing field in addressing the regional and social imbalance and is having a great impact on education.  

He said efforts are being made that every aspect of higher education- academic, technical, vocational etc be taken out of silos.

Prime Minister called for implementing the NEP-2020 in Letter and Spirit.

***

Thủ tướng Shri Narendra Modi phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị các Thống đốc về Chính sách Giáo dục Quốc gia. Hội nghị cũng vinh dự được đón Tổng thống Ấn Độ và sự tham dự của các Thống đốc & Phó Thống đốc một số bang, lãnh thổ liên bang & Phó Hiệu trưởng của tất cả các trường Đại học thuộc Bang.

Phát biểu nhân dịp này, Thủ tướng cho biết Chính sách giáo dục và hệ thống giáo dục là những phương diện quan trọng để thực hiện khát vọng của đất nước.

Thủ tướng cho rằng mặc dù trách nhiệm giáo dục thuộc về Chính quyền cấp Trung ương, cấp Nhà nước và cấp địa phương, nhưng sự can thiệp của họ vào quá trình hoạch định chính sách cần ở mức tối thiểu. Ông cho biết tính phù hợp và toàn diện của chính sách giáo dục sẽ tăng lên khi ngày càng có nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh gắn bó với nó. Ông nói thêm rằng Chính sách Giáo dục Mới đã được soạn thảo sau khi nhận được ý kiến đóng góp từ hàng triệu người dân sống ở thành phố và làng xã trong cả nước và từ những người liên quan đến ngành giáo dục. Ông nói rằng giờ đây chính sách này thuộc về tất cả mọi người, bao gồm cả giáo viên và các nhà giáo dục.

Thủ tướng cho biết chính sách này được chấp nhận hoàn toàn và cho rằng những cải cách này lẽ ra nên được đưa vào chính sách giáo dục trước đây. Ông đánh giá cao về việc có một cuộc tranh luận lành mạnh về chính sách và điều đó là cần thiết vì CSGDQG không chỉ hướng vào việc cải cách hệ thống giáo dục mà còn đưa ra một hướng đi mới cho kết cấu kinh tế và xã hội của Ấn Độ thế kỷ 21. Ông cho biết chính sách này nhằm mục đích tạo nên kế hoạch Ấn Độ Tự lực (hay AatmaNirbhar).

Thủ tướng cho biết chính sách này giúp giới trẻ sẵn sàng tâm thế cho một kịch bản thay đổi nhanh chóng trong tương lai và nó được thiết kế để chuẩn bị cho thế hệ thanh niên của đất nước trên cả hai mặt với kiến ​​thức và kỹ năng theo yêu cầu của tương lai.

Ông nói thêm chính sách giáo dục mới tập trung vào Học tập hơn là Nghiên cứu và vượt ra ngoài Chương trình giảng dạy và nhấn mạnh Tư duy phản biện. Chính sách này chú trọng nhiều hơn vào Đam mê, Thực tiễn và Hiệu suất hơn là Quy trình. Ông cho biết chính sách giáo dục mới tập trung vào kết quả học tập, đào tạo giáo viên và trao quyền cho mọi học sinh.

Ông nói rằng chính sách giáo dục mới nhằm đưa Ấn Độ trở thành một nền kinh tế tri thức trong thế kỷ 21. Ông cho biết thêm, chính sách giáo dục mới cũng cho phép các trường đại học quốc tế hàng đầu ở Ấn Độ mở các cơ sở ở nước ngoài, điều này sẽ giải quyết vấn đề Chảy máu chất xám.

Thủ tướng cho biết cả nước hiện đang nỗ lực để thực thi chính sách mới. Ông nói thêm rằng các đề xuất của tất cả các bên liên quan đang được lắng nghe với tinh thần cởi mở để giải quyết mọi vướng mắc. Ông cho rằng, chính sách giáo dục này không phải là chính sách giáo dục của chính phủ mà là chính sách giáo dục của đất nước.

Thủ tướng nói rằng Chính sách Giáo dục Quốc gia được đưa ra ở thời đại mọi thứ luôn thay đổi không ngừng. Ông cho biết công nghệ đang cung cấp một sân chơi bình đẳng trong việc giải quyết sự mất cân bằng xã hộ và khu vực và đang có tác động lớn đến giáo dục.

Ông cho biết những nỗ lực đang được thực hiện để mọi khía cạnh của giáo dục đại học - học thuật, kỹ thuật, dạy nghề, v.v ... đều được đưa giải quyết.

Thủ tướng kêu gọi thực hiện Chính sách Giáo dục Quốc gia-2020 một cách hiệu quả và đúng tinh thần.