About Us Press Releases

PM interacts with IBM CEO Arvind Krishna

Posted on: July 20, 2020 | Back | Print

Read in Vietnamese.

We are moving forward with the vision of a self-sufficient India so that a globally competent and disruption resilient local supply chain can be developed: PM

This is a great time to invest in India: PM

Government is committed to ensuring that the technological shift towards ‘work from home’ is smooth: PM

India is moving towards development of an integrated, tech and data driven healthcare system which is affordable and hassle-free: PM

IBM CEO expresses confidence in the vision of Aatmanirbhar Bharat; briefs PM about the huge investment plans of IBM in India

 

Prime Minister Shri Narendra Modi interacted with IBM CEO Shri Arvind Krishna via video conferencing today.

Prime Minister congratulated Shri Arvind Krishna for becoming the global head of IBM earlier this year. He mentioned the strong connect of IBM with India and its huge presence in the country, with over one lakh people working across 20 cities in the company.

Talking about the impact of COVID on business culture, Prime Minister said that ‘work from home’ is being adopted in a big way and the government is constantly working towards providing infrastructure, connectivity and regulatory environment to ensure that this technological shift is smooth. He also discussed the technologies associated and challenges involved in the recent decision of IBM to make 75% of its employees to work from home.

Prime Minister appreciated the role played by IBM, in association with CBSE, towards the launch of AI curriculum in 200 schools in India. He said that the government is working towards introducing students to concepts such as AI, machine learning etc at an early stage, to further the tech temperament in the country. IBM CEO said that teaching about technology and data should be in the category of basic skills like algebra, needs to be taught with passion and should be introduced early.

Prime Minister highlighted that this is a great time to invest in India. He said that the country is welcoming and supporting investments taking place in the tech sector. He noted that while the world is witnessing slowdown, FDI inflow in India is increasing. He said that the country is moving forward with the vision of a self-sufficient India so that a globally competent and disruption resilient local supply chain can be developed. IBM CEO briefed PM about IBM's huge investment plans in India. He expressed confidence in the vision of Aatmanirbhar Bharat.

Prime Minister talked about the efforts of the government in the last six years to promote wellness and ensure that the best quality healthcare is within the reach of the people. He explored the possibilities of creating India specific AI based tools in the healthcare sector and development of better models for disease prediction and analysis. He underlined that the country is moving towards development of an integrated, tech and data driven healthcare system which is affordable and hassle-free for the people. He noted that IBM can play an important role in taking forward the healthcare vision. IBM CEO appreciated Prime Minister’s vision for Ayushman Bharat and talked about using technology for early identification of diseases.

Other areas of discussion included the issues of data security, cyber attacks, concerns around privacy, and health benefits of Yoga.

****

Thủ tướng tương tác với CEO IBM Arvind Krishna

Thủ tướng: Chúng ta đang tiến về phía trước với tầm nhìn về một Ấn Độ tự cung tự cấp để có thể phát triển chuỗi cung ứng địa phương có khả năng phục hồi và có đủ kỹ năng toàn cầu

Thủ tướng: Đây là thời điểm tuyệt vời để đầu tư vào Ấn Độ

Thủ tướng: Chính phủ cam kết đảm bảo rằng sự thay đổi công nghệ theo hướng ‘làm việc tại nhà’ diễn ra suôn sẻ

Thủ tướng: Ấn Độ đang hướng tới phát triển một hệ thống chăm sóc sức khỏe tích hợp, công nghệ và dữ liệu có giá cả phải chăng và không rắc rối

CEO của IBM bày tỏ sự tin tưởng vào tầm nhìn của ‘Ấn Độ Tự Lực’; tóm tắt cho Thủ tướng về kế hoạch đầu tư khổng lồ của IBM tại Ấn Độ

Thủ tướng Shri Narendra Modi đã tương tác với Giám đốc điều hành IBM ông Arvind Krishna thông qua hội nghị trực tuyến ngày hôm nay.

Thủ tướng chúc mừng ông Arvind Krishna vì đã trở thành người lãnh đạo toàn cầu của IBM vào đầu năm nay. Ông đã đề cập đến sự kết nối mạnh mẽ của IBM với Ấn Độ và sự hiện diện to lớn của nó ở nước này, với hơn một nghìn người làm việc trên 20 thành phố trong công ty.

Nói về tác động của COVID đối với văn hóa kinh doanh, Thủ tướng cho biết phương thức ‘làm việc tại nhà’ đang được áp dụng một cách lớn lao và chính phủ không ngừng nỗ lực để cung cấp cơ sở hạ tầng, kết nối và môi trường pháp lý để đảm bảo sự thay đổi công nghệ này diễn ra suôn sẻ. Ông cũng thảo luận về các công nghệ liên quan và những thách thức liên quan đến quyết định gần đây của IBM để cho 75% nhân viên của họ làm việc tại nhà.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của IBM, kết hợp với CBSE, hướng tới việc ra mắt chương trình giảng dạy trí tuệ nhân tạo (AI) tại 200 trường học ở Ấn Độ. Ông nói rằng chính phủ đang nỗ lực giới thiệu cho sinh viên các khái niệm như AI, học máy, v.v. ở giai đoạn đầu, để tiếp tục phát triển công nghệ trong nước. CEO của IBM cho biết, việc dạy về công nghệ và dữ liệu nên nằm trong danh mục các kỹ năng cơ bản như đại số, cần được dạy với niềm đam mê và nên được giới thiệu sớm.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng đây là thời điểm tuyệt vời để đầu tư vào Ấn Độ. Ông nói rằng đất nước đang chào đón và hỗ trợ đầu tư diễn ra trong lĩnh vực công nghệ. Ông lưu ý rằng trong khi thế giới đang chứng kiến ​​sự chậm lại, dòng vốn FDI vào Ấn Độ đang gia tăng. Ông nói rằng đất nước đang tiến lên với tầm nhìn về một Ấn Độ tự cung tự cấp để có thể phát triển chuỗi cung ứng địa phương có khả năng phục hồi và đủ kỹ năng toàn cầu. Giám đốc điều hành IBM đã thông báo với Thủ tướng về các kế hoạch đầu tư khổng lồ của IBM tại Ấn Độ. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào tầm nhìn của Ấn Độ Tự Lực.

Thủ tướng đã nói về những nỗ lực của chính phủ trong sáu năm qua để thúc đẩy sức khỏe và đảm bảo rằng chất lượng chăm sóc sức khỏe tốt nhất nằm trong tầm tay của người dân. Ông khám phá các khả năng tạo ra các công cụ dựa trên trí tuệ nhân tạo cụ thể của Ấn Độ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và phát triển các mô hình tốt hơn để dự đoán và phân tích bệnh. Ông nhấn mạnh rằng đất nước đang hướng tới sự phát triển của một hệ thống chăm sóc sức khỏe tích hợp, công nghệ và dữ liệu, giá cả phải chăng và không gây rắc rối cho người dân. Ông lưu ý rằng IBM có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa ra tầm nhìn chăm sóc sức khỏe. Giám đốc điều hành của IBM đánh giá cao tầm nhìn của Thủ tướng về Ayushman Bharat và nói về việc sử dụng công nghệ để xác định sớm các bệnh.

Các lĩnh vực thảo luận khác bao gồm các vấn đề về bảo mật dữ liệu, tấn công mạng, mối quan tâm xung quanh quyền riêng tư và lợi ích sức khỏe của Yoga.

***

https://twitter.com/narendramodi/status/1285215654644076544?s=20

https://twitter.com/mygovindia/status/1285615807188340741?s=20

https://twitter.com/NamoApp/status/1285621131312082944?s=20

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3213054652094196/?sfnsn=mo