About Us Press Releases

PM Delivers Keynote Address at India Ideas Summit

Posted on: July 22, 2020 | Back | Print

Read in Vietnamese

PM delivers keynote address at India Ideas Summit

Global economic resilience can be achieved by stronger domestic economic capacities: PM

India is contributing towards a prosperous and resilient world through the clarion call of ‘Aatmanirbhar Bharat’: PM

There has never been a better time to invest in India: PM

India is emerging as a land of opportunities: PM

India-US partnership can play an important role in helping the world bounce back faster after the pandemic: PM

 

Prime Minister Shri Narendra Modi delivered the keynote address at the India Ideas Summit today. The Summit is being hosted by the US-India Business Council (USIBC). The theme for this year’s Summit is ‘Building a Better Future’.

Prime Minister congratulated USIBC on its 45th anniversary this year. He thanked the USIBC leadership for their commitment to advancing India-US economic partnership.

Global economic resilience through stronger domestic economic capacities

Prime Minister talked about the need to place the poor and the vulnerable at the core of growth agenda. He underlined that ‘Ease of Living’ is as important as ‘Ease of Business’. He said that the pandemic has reminded us of the importance of resilience of the global economy against external shocks, which can be achieved by stronger domestic economic capacities. He emphasized that India is contributing towards a prosperous and resilient world through the clarion call of an ‘Aatmanirbhar Bharat’.

India offers a perfect combination of openness, opportunities and options

Prime Minister said that there is global optimism towards India because it offers a perfect combination of openness, opportunities and options. He noted that in the last six years, efforts have been undertaken to make our economy more open and reform oriented, adding that reforms have ensured competitiveness, enhanced transparency, expanded digitization, greater innovation and more policy stability.

Citing a recent report, Prime Minister said that there are more rural internet users than urban internet users. Hailing India as a land of opportunities, he said there are about half a billion active internet users in the country now, while there are over half a billion more people who are being connected. He also mentioned opportunities in the frontier technologies of 5G, Big Data analytics, Quantum Computing, Block-chain and Internet of Things.

Extensive opportunities to invest across sectors

Prime Minister underlined that there are extensive opportunities to invest in a variety of sectors in India. He talked about the historic reforms recently undertaken in the agriculture sector and said that there are opportunities to invest in areas including agriculture inputs and machinery, agriculture supply chain, food processing sector, fisheries and organic produce. Noting that the healthcare sector in India is growing faster than 22% every year and the progress of Indian companies in production of medical-technology, tele-medicine and diagnostics, he said that now is the best time to expand investment in Indian healthcare sector.

Prime Minister listed several other sectors which offer tremendous opportunities to invest, viz. the energy sector; infrastructure creation including building houses, roads, highways and ports; civil aviation, wherein top private Indian airlines plan to include over a thousand new aircrafts over the coming decade, thus opening up opportunity for any investor who chooses to set up manufacturing facilities in India, and also through setting up of Maintenance Repair and Operations facilities. He mentioned that India is raising the FDI cap for investment in defence sector to 74%, two defence corridors have been established to encourage production of defense equipment and platforms, and added that special incentives are offered for private and foreign investors. He also mentioned path-breaking reforms being undertaken in the space sector.

Inviting investment in finance and insurance, Prime Minister said that India has raised the FDI cap for investment in insurance to 49% and 100% FDI is permitted for investment in insurance intermediaries. He noted that there are large untapped opportunities for increasing insurance cover in health, agriculture, business and life insurance.

Rising investments in India

Prime Minister talked about India’s rise in Ease of Doing Business rankings of the World Bank. He underlined that each year, India is reaching record highs in FDI, adding that FDI inflows in India in 2019-20 were 74 billion dollars, which is an increase of 20% over the previous year. He highlighted that even during the pandemic, India has attracted foreign investment of more than 20 billion dollars between April and July this year.

Best time to invest in India

Prime Minister said that India has what is needed to power the global economic recovery. He noted that India’s rise means a rise in trade opportunities with a nation that can be trusted, a rise in global integration with increasing openness, a rise in competitiveness with access to a market which offers scale, and a rise in returns on investment with the availability of skilled human resources. Calling USA and India as natural partners, he said this partnership can play an important role in helping the world bounce back faster after the pandemic. Reaching out to the American investors, he said that there has never been a better time to invest in India.

****

 

Thủ tướng phát biểu giới thiệu chủ đề chính tại Hội nghị thượng đỉnh ý tưởng Ấn Độ

Thủ tướng: Khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu có thể đạt được nhờ năng lực kinh tế trong nước mạnh mẽ hơn

Thủ tướng: Ấn Độ đang đóng góp cho một thế giới thịnh vượng và kiên cường thông qua lời kêu gọi rõ ràng của 'Aatmanirbhar Bharat'.

Thủ tướng: Chưa bao giờ có thời gian tốt hơn để đầu tư vào Ấn Độ

Thủ tướng: Ấn Độ đang nổi lên như một vùng đất của những cơ hội

Thủ tướng: Quan hệ đối tác Ấn Độ-Hoa Kỳ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp thế giới phục hồi nhanh hơn sau đại dịch

 

Thủ tướng Narendra Modi đã phát biểu tại địa chỉ chính tại Hội nghị thượng đỉnh ý tưởng Ấn Độ hôm nay. Hội nghị thượng đỉnh đang được tổ chức bởi Hội đồng doanh nghiệp Mỹ-Ấn Độ (USIBC). Chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh năm nay là 'Xây dựng tương lai tốt hơn'.

Thủ tướng chúc mừng USIBC kỷ niệm 45 năm năm nay. Ông cảm ơn lãnh đạo USIBC vì cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế Ấn Độ - Hoa Kỳ.

Khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu thông qua năng lực kinh tế trong nước mạnh mẽ hơn

Thủ tướng nói về sự cần thiết phải đặt người nghèo và người yếu thế vào cốt lõi của chương trình nghị sự tăng trưởng. Ông nhấn mạnh rằng tiêu chí 'Dễ sống' cũng quan trọng như 'Dễ kinh doanh'. Ông nói rằng đại dịch đã nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu trước những cú sốc bên ngoài, có thể đạt được nhờ năng lực kinh tế trong nước mạnh mẽ hơn. Ông nhấn mạnh rằng Ấn Độ đang đóng góp cho một thế giới thịnh vượng và kiên cường thông qua lời kêu gọi rõ ràng của một Ấn Độ Tự Lực.

Ấn Độ cung cấp một sự kết hợp hoàn hảo của sự cởi mở, cơ hội và lựa chọn

Thủ tướng nói rằng Ấn Độ có sự lạc quan toàn cầu bởi đó là một sự kết hợp hoàn hảo của sự cởi mở, cơ hội và lựa chọn. Ông lưu ý rằng trong sáu năm qua, những nỗ lực đã được thực hiện để làm cho nền kinh tế của chúng ta cởi mở hơn và định hướng cải cách, thêm vào đó cải cách đã đảm bảo tính cạnh tranh, tăng cường minh bạch, số hóa mở rộng, đổi mới lớn hơn và ổn định chính sách hơn.

Trích dẫn một báo cáo gần đây, Thủ tướng nói rằng có nhiều người dùng internet ở nông thôn hơn người dùng internet ở thành thị. Nói về Ấn Độ như một vùng đất của những cơ hội, ông cho biết hiện có khoảng nửa tỷ người dùng internet đang hoạt động, trong khi có hơn nửa tỷ người đang được kết nối. Ông cũng đề cập đến các cơ hội trong các công nghệ tiên tiến của 5G, phân tích dữ liệu lớn, Điện toán lượng tử, Chuỗi khối và Internet vạn vật.

Cơ hội mở rộng để đầu tư giữa các ngành

Thủ tướng nhấn mạnh rằng có nhiều cơ hội đầu tư vào nhiều lĩnh vực ở Ấn Độ. Ông nói về những cải cách lịch sử gần đây được thực hiện trong lĩnh vực nông nghiệp và nói rằng có cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực bao gồm đầu vào và máy móc nông nghiệp, chuỗi cung ứng nông nghiệp, ngành chế biến thực phẩm, thủy sản và sản phẩm hữu cơ. Lưu ý rằng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ở Ấn Độ đang tăng nhanh hơn 22% mỗi năm và sự phát triển của các công ty Ấn Độ trong sản xuất công nghệ y tế, điện thoại và chẩn đoán, ông nói rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất để mở rộng đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Ấn Độ.

Thủ tướng liệt kê một số lĩnh vực khác cung cấp cơ hội to lớn để đầu tư, như ngành năng lượng; tạo cơ sở hạ tầng bao gồm xây dựng nhà ở, đường bộ, đường cao tốc và cảng; Hàng không dân dụng, trong đó các hãng hàng không tư nhân hàng đầu của Ấn Độ có kế hoạch bao gồm hơn một nghìn máy bay mới trong thập kỷ tới, do đó mở ra cơ hội cho bất kỳ nhà đầu tư nào chọn thành lập các cơ sở sản xuất ở Ấn Độ, và cũng thông qua việc thiết lập các cơ sở Vận hành và Sửa chữa Bảo trì. Ông nói rằng Ấn Độ đang tăng mức đầu tư vốn đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng lên 74%, hai hành lang quốc phòng đã được thiết lập để khuyến khích sản xuất thiết bị và nền tảng quốc phòng, đồng thời bổ sung rằng các ưu đãi đặc biệt được dành cho các nhà đầu tư tư nhân và nước ngoài. Ông cũng đề cập đến những cải cách phá vỡ con đường đang được thực hiện trong lĩnh vực vũ trụ.

Mời đầu tư vào tài chính và bảo hiểm, Thủ tướng cho biết Ấn Độ đã tăng mức vốn đầu tư FDI cho bảo hiểm lên 49% và 100% vốn FDI được phép đầu tư vào các trung gian bảo hiểm. Ông lưu ý rằng có những cơ hội lớn chưa được khai thác để tăng bảo hiểm trong bảo hiểm y tế, nông nghiệp, kinh doanh và bảo hiểm nhân thọ.

Đầu tư tăng trưởng ở Ấn Độ

Thủ tướng đã nói về sự gia tăng của Ấn Độ trong bảng xếp hạng Dễ kinh doanh của Ngân hàng Thế giới. Ông nhấn mạnh rằng mỗi năm, Ấn Độ đang đạt mức cao kỷ lục về vốn đầu tư nước ngoài, thêm rằng dòng vốn FDI vào Ấn Độ năm 2019-20 là 74 tỷ đô la, tăng 20% ​​so với năm trước. Ông nhấn mạnh rằng ngay cả trong đại dịch, Ấn Độ đã thu hút đầu tư nước ngoài hơn 20 tỷ đô la từ tháng 4 đến tháng 7 năm nay.

Thời điểm tốt nhất để đầu tư vào Ấn Độ

Thủ tướng nói rằng Ấn Độ có những gì cần thiết để tăng sức mạnh cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Ông lưu ý rằng sự gia tăng của Ấn Độ có nghĩa là sự gia tăng các cơ hội thương mại với một quốc gia đáng tin cậy, sự gia tăng hội nhập toàn cầu với sự cởi mở ngày càng tăng, khả năng cạnh tranh với khả năng tiếp cận thị trường mang lại quy mô và tăng lợi tức đầu tư với sẵn có nguồn nhân lực lành nghề. Gọi Hoa Kỳ và Ấn Độ là đối tác tự nhiên, ông cho biết sự hợp tác này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp thế giới phục hồi nhanh hơn sau đại dịch. Tiếp cận với các nhà đầu tư Mỹ, ông nói rằng chưa có lúc nào tốt hơn lúc này để đầu tư vào Ấn Độ.

***

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3214157338650594/?sfnsn=mo

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3216593651740296/?sfnsn=mo

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3217564624976532/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3219311118135216/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3219198821479779/?sfnsn=mo

https://twitter.com/MIB_India/status/1285494109226954757?s=20

https://twitter.com/PIB_India/status/1285479591948062720?s=20

https://twitter.com/narendramodi/status/1285782555191435265?s=20

https://twitter.com/PIB_India/status/1285830391337639938?s=20

https://twitter.com/AmbHanoi/status/1285849744716095488?s=20

https://twitter.com/narendramodi/status/1285960467660156928?s=08

https://twitter.com/USIBC/status/1285963509893787649?s=08

https://twitter.com/PIB_India/status/1285973555058847745?s=08

https://twitter.com/PIB_India/status/1285983197923172352?s=08

https://twitter.com/PIB_India/status/1285981835822919682?s=08

https://twitter.com/narendramodi/status/1285984425969192960?s=08

https://twitter.com/AmbHanoi/status/1286176695125307398?s=20