About Us Press Releases

PM Modi Delivers Keynote Address at High-Level Segment of ECOSOC

Posted on: July 17, 2020 | Back | Print

Read in Vietnamese.

PM delivers keynote address at High-Level Segment of ECOSOC

PM calls for a reformed multilateralism with a reformed United Nations at its center

Our motto of ‘SabkaSaath, SabkaVikaas, Sabka Vishwas’ resonates with the core SDG principle of leaving no one behind: PM

While marching forward on the path to development, we are not forgetting our responsibility towards our planet: PM

Our grass-roots health system is helping India attain one of the best recovery rates in the world in the fight against COVID: PM

 

Prime Minister Shri Narendra Modi delivered a keynote address virtually at this year’s High-Level Segment of the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) session on Friday, 17th July 2020 at the United Nations in New York.

This was the first address by PM to the broader UN membership since India’s overwhelming election as a non-permanent member of the Security Council on 17th June, for the term 2021-22.

The theme of the High-Level Segment of the ECOSOC this year is “Multilateralism after COVID19: What kind of UN do we need at the 75th anniversary”.

Coinciding with the 75th Anniversary of the founding of the UN, this theme also resonates with India’s priority for its forthcoming membership of theUN Security Council.  Prime Minister reiterated India’s call for a ‘reformed multilateralism’ in a post-COVID-19 world, which reflects the realities of the contemporary world.

In his address, PM recalled India’s long association with the ECOSOC and the UN’s developmental work, including for the Sustainable Development Goals. He noted that India’s developmental motto of ‘SabkaSaath,  SabkaVikaas,  Sabka Vishwas’ resonates with the core SDG principle of leaving no one behind. 

Prime Minister pointed out that India’s success in improving the socio-economic indicators of its vast populationhas a significant impact on global SDG targets.He spoke about India’s commitment to also support other developing countries in meeting their SDG targets.

He spoke about India’s ongoing development efforts, including for improving access to sanitation through the “Swacch Bharat Abhiyan”, empowering women, ensuring financial inclusion, and expanding availability of housing and healthcare through flagship schemes such as the “Housing for All” programme and the “Ayushman Bharat” scheme.

Prime Minister also highlighted India’s focus on environmental sustainability and bio-diversity conservation, and recalled India’s leading role in the establishment of the International Solar Alliance and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure.

Speaking about India’s role in its region as a first responder, Prime Minister recalled the support provided by the Indian government and Indian pharma companies for ensuring medicine supplies to different countries, and for coordinating a joint response strategy among SAARC countries.

This was the second time that Prime Minister addressed the ECOSOC. He had earlier delivered the keynote address at the 70thanniversary of the ECOSOC in January 2016.

***

Thủ tướng phát biểu giới thiệu chủ đề tại Phân khúc cấp cao ECOSOC

Thủ tướng kêu gọi một chủ nghĩa đa phương cải cách với một Liên hợp quốc cải cách ở trung tâm của nó

Thủ tướng: Phương châm của chúng tôi về ‘Cùng ủng hộ, cùng phát triển, cùng tin tưởng’ cộng hưởng với nguyên tắc SDG cốt lõi là không để ai bị bỏ lại phía sau

Thủ tướng: Trong khi tiến về phía trước trên con đường phát triển, chúng tôi không quên trách nhiệm của mình đối với hành tinh của chúng tôi

Thủ tướng: Hệ thống y tế cơ sở của chúng tôi đang giúp Ấn Độ đạt được một trong những tỷ lệ phục hồi tốt nhất trên thế giới trong cuộc chiến chống lại COVID

Thủ tướng Narendra Modi đã phát biểu giới thiệu chủ đề trong Phân khúc cấp cao của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC) vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2020 tại Liên Hợp Quốc ở New York.

Đây là bài phát biểu đầu tiên của Thủ tướng với tư cách thành viên LHQ rộng lớn hơn kể từ khi Ấn Độ bầu cử áp đảo với tư cách là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an vào ngày 17 tháng 6, trong nhiệm kỳ 2021-22.

Chủ đề của Phân khúc cấp cao của ECOSOC năm nay là “Chủ nghĩa đa phương của sau COVID19: Chúng ta cần một LHQ như thế nào trong lễ kỷ niệm 75 năm.”

Trùng với Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc, chủ đề này cũng cộng hưởng với ưu tiên của Ấn Độ cho thành viên sắp tới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thủ tướng nhắc lại Ấn Độ về lời kêu gọi của Ấn Độ về một chủ nghĩa đa phương được cải cách ở thế giới hậu COVID-19, phản ánh thực tế của thế giới đương đại.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng đã nhắc lại sự liên kết lâu dài của Ấn Độ với ECOSOC và công việc phát triển của UN, bao gồm cả các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Ông lưu ý rằng phương châm phát triển của Ấn Độ là ‘SabkaSaath, SabkaVikaas, Sabka Vishwas (cùng ủng hộ, cùng phát triển, cùng tin tưởng) cộng hưởng với nguyên tắc Mục tiêu Phát triển Bền Vững (SDG) cốt lõi là không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng chỉ ra rằng Ấn Độ thành công trong việc cải thiện các chỉ số kinh tế xã hội của dân số rộng lớn của nó một tác động đáng kể đến các mục tiêu SDG toàn cầu. Ông đã nói về việc Ấn Độ cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển khác trong việc đáp ứng các mục tiêu SDG của họ.

Ông đã nói về những nỗ lực phát triển không ngừng của Ấn Độ, bao gồm cải thiện khả năng tiếp cận vệ sinh thông qua chương trình Swacch Bharat Abhiyan, truyền sự tự tin cho phụ nữ, đảm bảo bao gồm tài chính và mở rộng nhà ở và chăm sóc sức khỏe thông qua các chương trình hàng đầu như chương trình Nhà ở cho tất cả Chương trình Bhush Ayushman Bharat.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh Ấn Độ tập trung vào sự bền vững môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, và nhắc lại vai trò hàng đầu của Ấn Độ trong việc thành lập Liên minh năng lượng mặt trời quốc tế và Liên minh cơ sở hạ tầng chống thiên tai.

Nói về vai trò của Ấn Độ trong khu vực của mình như là một nước đầu tiên phản ứng, Thủ tướng nhắc lại việc chính phủ Ấn Độ và các công ty dược phẩm Ấn Độ đảm bảo cung cấp thuốc cho các quốc gia khác nhau và để phối hợp chiến lược đối phó giữa các quốc gia SAARC.

Đây là lần thứ hai Thủ tướng phát biểu tại ECOSOC. Ông trước đó đã có bài phát biểu giới thiệu chủ đề chính tại lễ kỷ niệm 70 năm ECOSOC vào tháng 1 năm 2016.

 

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3201842359882092/?sfnsn=mo

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3201871986545796/?sfnsn=mo

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3202134449852883/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3202366456496349/?sfnsn=mo

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3202368136496181/?sfnsn=mo

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3204302932969368/?sfnsn=mo

https://twitter.com/narendramodi/status/1284021198444089350?s=20

https://twitter.com/PIB_India/status/1284033676506873856?s=20

https://twitter.com/PIB_India/status/1284033676506873856?s=20

https://twitter.com/AmbHanoi/status/1284109846107701256?s=08

https://twitter.com/AmbHanoi/status/1284114554624983040?s=08

https://twitter.com/narendramodi/status/1284140893637718017?s=08

https://twitter.com/PIB_India/status/1284150626335592448?s=08

https://twitter.com/PIB_India/status/1284149642767118336?s=08

https://twitter.com/IndiaUNNewYork/status/1284209670404673536?s=08

https://twitter.com/AmbHanoi/status/1284377573170937856?s=08

https://twitter.com/DrSJaishankar/status/1284379344018657281?s=08

https://twitter.com/AmbHanoi/status/1284416043994148864?s=08

https://twitter.com/AmbHanoi/status/1284425778457767938?s=08