About Us Events/Photo Gallery

India@75: Ambassador's Presentation at VIISAS

Posted on: November 02, 2021 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma was invited by the Vietnam Institute of Indian and Southwest Asian Studies (VIISAS) of the Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) on 2 November 2021 to address its scholars on Five Years of India-Vietnam Comprehensive Strategic Partnership. VIISAS is one of the premier thinktanks of Vietnam focused on Indian studies and plays a key role in promotion of bilateral relations. In his presentation, Ambassador analyzed the key developments of last five years in India-Vietnam relations and laid out the possibilities for the future, as the two countries prepared to mark the 50th anniversary of their diplomatic relations, as also in the context of the 75th anniversary of India’s Independence.
 
***
 
Đại sứ Pranay Verma đã được Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á (VIISAS) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) mời phát biểu với các học giả về 5 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam vào ngày 2 tháng 11 năm 2021. VIISAS là một trong những tổ chức cố vấn hàng đầu của Việt Nam tập trung vào các nghiên cứu về Ấn Độ và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. Trong phần trình bày của mình, Đại sứ đã phân tích những bước phát triển chính trong 5 năm qua trong quan hệ Ấn Độ - Việt Nam và đưa ra những khả năng cho tương lai, khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng như trong bối cảnh 75 năm kỷ niệm ngày Độc lập của Ấn Độ.
 
May be an image of one or more people, people standing, indoor and text that says
 
May be an image of one or more people, people standing, indoor and text that says
 
May be an image of one or more people and people sitting
 
May be an image of 9 people, people standing, people sitting and indoor
 
May be an image of one or more people and people standing
 
May be an image of one or more people, people standing and indoor
 
 

Go to Top