About Us Important Notice/Alerts

Ustad Ghulam Mustafa Khan Fellowship for Music

Posted on: March 19, 2021 | Back | Print

Ustad Ghulam Mustafa Khan was one of the most celebrated artists of Hindustani classical music. With his exceptional singing abilities and deep understanding of every nuance, Ustad Ji’s presence in the Indian classical music made the cultural world richer, know as the grandeur and torchbearer of the Hindustani classical music.

In his memory, ICCR has initiated a “Ustad Ghulam Mustafa Fellowship for Music” which will be available to foreign musicians/artists/scholars to do research in the field of music. Under this programme, the selected Fellow is affiliated, on the basis of mutual consent, to an academic/cultural institution in India. Fellowships are for eminent musicians/artists/scholars with proven knowledge in the field of music with at least 10 years of practical/research experience and should be above the age of 35 years on the date of application.

E-booklet

***

Học bổng Ustad Ghulam Mustafa Khan về âm nhạc

Ustad Ghulam Mustafa Khan là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của dòng nhạc cổ điển Hindustani. Với khả năng ca hát đặc biệt và sự am hiểu sâu sắc về mọi sắc thái âm nhạc, sự hiện diện của Ustad Ji trong nền âm nhạc cổ điển Ấn Độ đã góp phần giúp cho thế giới văn hóa trở nên phong phú hơn. Ông được biết đến như là một vĩ nhân và là người cầm đuốc của nền âm nhạc cổ điển Hindustani.

Để tưởng nhớ ông, ICCR đã khởi xướng “Học bổng Ustad Ghulam Mustafa về âm nhạc” dành cho các nhạc sĩ/nghệ sĩ/học giả người nước ngoài nghiên cứu trong lĩnh vực âm nhạc. Trong chương trình học bổng này, trên cơ sở đồng thuận các bên, ứng viên được lựa chọn sẽ được kết nối với một tổ chức văn hóa/học thuật ở Ấn Độ. Học bổng này dành cho các nhạc sĩ/nghệ sĩ/học giả tiêu biểu với kiến thức dày dặn trong lĩnh vực âm nhạc, phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực tế/nghiên cứu và phải trên 35 tuổi khi nộp đơn.

Sách điện tử