About Us Speeches

Address by Prime Minister at the Leaders’ Summit on Climate 2021

Posted on: April 22, 2021 | Back | Print

Read in Vietnamese.

 

Your Excellency President Biden,
Distinguished colleagues,
My fellow Citizens of this Planet,

Namaskar!

I would like to thank President Biden for taking this initiative.Humanity is battling a global pandemic right now.And, this event is a timely reminder that the grave threat of Climate Change has not disappeared.

In fact, Climate Change is a lived reality for millions around the world.Their lives and livelihoods are already facing its adverse consequences.

Friends,

For humanity to combat Climate Change, concrete action is needed.We need such action at a high speed, on a large scale, and with a global scope.We, in India, are doing our part.Our ambitious renewable energy target of 450 Gigawatts by 2030 shows our commitment.

Despite our development challenges, we have taken many bold steps on clean energy, energy efficiency, afforestation and bio-diversity.That is why we are among the few countries whose NDCs are 2-degree-Celsius compatible.

We have also encouraged global initiatives like International Solar Alliance, LeadIT, and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure.

Friends,

As a climate-responsible developing country, India welcomes partners to create templates of sustainable development in India.These can also help other developing countries, who need affordable access to green finance and clean technologies.

That is why, President Biden and I are launching the "India-US climate and clean energy Agenda 2030 partnership”. Together, we will help mobilise investments, demonstrate clean technologies, and enable green collaborations.

Friends,

Today, as we discuss global climate action, I want to leave one thought with you.India’s per capita carbon footprint is 60% lower than the global average.It is because our lifestyle is still rooted in sustainable traditional practices.

So today, I want to emphasise the importance of lifestyle change in climate action.Sustainable lifestyles and a guiding philosophy of "Back to Basics” must be an important pillar of our economic strategy for the post-Covid era.

Friends,

I recall the words of the great Indian monk Swami Vivekananda.He called on us to "Arise, awake and stop not until the goal is reached”.Let us make this a Decade of Action against climate change.

Thank you. Thank you very much.

***

Phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu 2021

Kính thưa Tổng thống Biden,

Kính thưa các đồng nghiệp,

Các công dân sống trên hành tinh này

Namaskar! Xin chào

Tôi xin cảm ơn Tổng thống Biden vì đã đưa ra sáng kiến ​​này. Nhân loại đang chiến đấu với đại dịch toàn cầu và sự kiện này là một lời nhắc nhở đúng lúc rằng mối đe dọa nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu vẫn chưa biến mất.

Thực tế, biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới. Cuộc sống và sinh kế của họ đã và đang phải đối mặt với những hậu quả bất lợi từ điều này.

Thưa quý vị,

Để nhân loại chống lại biến đổi khí hậu, ta cần phải có hành động cụ thể. Chúng ta cần nhanh chóng hành động với quy mô lớn và trên phạm vi toàn cầu. Ấn Độ đang làm nhiệm vụ của mình. Mục tiêu tham vọng tạo 450GW năng lượng tái tạo vào năm 2030 chứng minh cam kết của chúng tôi.

Bất chấp những thách thức đang tiếp diễn, chúng tôi đã thực hiện nhiều bước đi táo bạo về năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng, trồng rừng và đa dạng sinh học. Đó là lý do tại sao chúng tôi nằm trong số ít các quốc gia có NDC đảm bảo nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 2 độ C.

Chúng tôi cũng khuyến khích các sáng kiến ​​toàn cầu như Liên minh năng lượng Mặt trời quốc tế, LeadIT và Liên minh cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai.

Thưa quý vị,

Là một quốc gia đang phát triển có trách nhiệm với vấn đề biến đổi khí hậu, Ấn Độ hoan nghênh các đối tác đưa ra các hình mẫu về phát triển bền vững ở Ấn Độ. Điều này có thể hỗ trợ các quốc gia đang phát triển khác, những nước cần cách tiếp cận tới tài chính xanh và công nghệ sạch với giá thành hợp lý.

Đó là lý do tại sao Tổng thống Biden và tôi đang khởi động “Quan hệ đối tác về khí hậu và năng lượng sạch Ấn Độ - Hoa Kỳ”. Cùng nhau, chúng tôi sẽ giúp huy động các khoản đầu tư, giới thiệu công nghệ sạch và tạo điều kiện phát triển hợp tác xanh.

Thưa quý vị,

Hôm nay, khi chúng ta thảo luận về hành động vì khí hậu toàn cầu, tôi muốn nói  các bạn một điều để cùng suy ngẫm. Lượng khí thải carbon bình quân đầu người của Ấn Độ thấp hơn 60% so với mức trung bình toàn cầu, đó là vì lối sống của chúng tôi vẫn giữ những hoạt động truyền thống.

Bởi vậy, hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi lối sống trong chống lại biến đổi khí hậu. Lối sống bền vững và triết lý “Trở lại với những điều cơ bản” phải là một trụ cột quan trọng trong chiến lược kinh tế của chúng ta trong thời kỳ hậu Covid.

Thưa quý vị,

Tôi nhớ những lời của nhà hiền triết Ấn Độ vĩ đại Swami Vivekananda, ông đã kêu gọi chúng ta “Hãy đứng lên, thức tỉnh và không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu”. Chúng ta hãy biến thập kỷ này thành Thập kỷ Hành động chống lại biến đổi khí hậu.

Xin cảm ơn.

***