About Us Speeches

English Translation of Prime Minister's opening remarks at the India-Vietnam Virtual Summit

Posted on: December 21, 2020 | Back | Print

Excellency, Namaskar!

First of all, I convey my condolences on behalf of all the people of India for the damage caused by floods and landslides in Central Vietnam. I hope that the relief material which has been sent by India will help you in dealing with this situation.

Excellency,

The success with which Vietnam has handled the Covid-19 Pandemic is being praised all over the world. I congratulate you and the citizens of Vietnam for this.

Excellency,

Last month we met at the ASEAN-India Virtual Summit. And I am happy that today again I have the opportunity to talk to you.Vietnam is an important pillar of India's Act East Policy, and is an important partner of our Indo-Pacific Vision. The scope of our Comprehensive Strategic Partnership is very wide today. Our bilateral contacts are also growing rapidly and spreading to new areas.

We see our relationship with Vietnam from a long-term and strategic view. Peace, Stability and Prosperity are our shared purpose in the Indo-Pacific region. Our partnership can make a significant contribution in maintaining stability and peace in the region.

In today's Virtual Summit we will assess various aspects of our ongoing cooperation under our Comprehensive Strategic Partnership. It is also a good opportunity to discuss our mutual cooperation at the regional and multilateral levels.

There is a similarity in our views on many global challenges, and about the future of our region, and we can work together to advance our shared values. Next year, we will be members of the UN Security Council. And so,on the global stage the importance of our cooperation is further increased.

It is heartening to note that today we are releasing a Joint Vision Document and a Plan of Action for our bilateral engagement from 2021 to 2023. This Joint Vision for Peace, Prosperity and People will send a strong message about the depth of our relationship to the whole world. Along with our talks, seven important agreements have also been signed between the two countries.

These include various topics like defence, scientific research, nuclear power, petro-chemicals, renewable energy and cancer treatment. We are also taking new initiatives in the field of our development cooperation, and cultural protection. All this reflects the expansion and potential of our growing mutual cooperation.

Excellency,

I once again welcome you to this Virtual Summit, now I would like to invite your Opening Remarks.

New Delhi
December 21, 2020

DISCLAIMER: This is the approximate translation of Prime Minister’s speech. Original speech was delivered in Hindi.

***

Bài phát biểu khai mạc của Thủ tướng tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến song phương Việt Nam - Ấn Độ

Thưa Ngài Thủ tướng, Xin chào!

Lời đầu tiên, thay mặt toàn thể nhân dân Ấn Độ, tôi xin phép gửi lời chia buồn sâu sắc về những thiệt hại gây ra bởi lũ quét và sạt lở ở miền Trung Việt Nam. Tôi hy vọng hàng cứu trợ được gửi từ phía Ấn Độ sẽ giúp Việt Nam giải quyết vấn đề này.

Thưa Ngài,

Thành công của Việt Nam trong xử lý Đại dịch Covid-19 đang được ca ngợi trên toàn thế giới. Tôi xin chúc mừng Ngài và người dân Việt Nam vì điều này.

Thưa Ngài,

Tháng trước, chúng ta đã gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến ASEAN-Ấn Độ. Và tôi rất vui khi hôm nay lại có cơ hội trò chuyện với Ngài. Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong Chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ và là một đối tác quan trọng trong Tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương của chúng tôi. Phạm vi của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện của chúng ta ngày nay rất rộng. Các mối quan hệ song phương của chúng ta cũng đang phát triển nhanh chóng và lan rộng sang các lĩnh vực mới.

Chúng tôi nhìn nhận mối quan hệ của chúng tôi với Việt Nam từ tầm nhìn chiến lược và lâu dài. Hòa bình, ổn định và thịnh vượng là mục đích chung của chúng ta ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Quan hệ đối tác của chúng ta có thể đóng góp đáng kể trong việc duy trì ổn định và hòa bình trong khu vực.

Trong Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến hôm nay, chúng tôi sẽ đánh giá các khía cạnh khác nhau của sự hợp tác đang diễn ra trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện của chúng ta. Đây cũng là cơ hội tốt để thảo luận về sự hợp tác chung của chúng ta ở cấp khu vực và đa phương.

Có sự tương đồng trong quan điểm của chúng ta về nhiều thách thức toàn cầu và về tương lai của khu vực chúng ta, và chúng ta có thể làm việc cùng nhau để thúc đẩy các giá trị chung của chúng ta. Năm tới, chúng ta sẽ là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Và vì vậy, trên phạm vi toàn cầu, tầm quan trọng của sự hợp tác của chúng ta càng được tăng.

Thật vui mừng rằng hôm nay chúng ta sẽ công bố Văn kiện Tầm nhìn chung và Kế hoạch Hành động cho cam kết song phương của chúng ta từ năm 2021 đến năm 2023. Tầm nhìn Chung vì Hòa bình, Thịnh vượng và Con người này sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ về chiều sâu của mối quan hệ giữa chúng ta với toàn thế giới. Cùng với cuộc hội đàm của chúng ta, bảy thỏa thuận quan trọng cũng đã được ký kết giữa hai nước.

Chúng bao gồm các chủ đề khác nhau như quốc phòng, nghiên cứu khoa học, năng lượng hạt nhân, hóa dầu, năng lượng tái tạo và điều trị ung thư. Chúng ta cũng đang thực hiện các sáng kiến mới trong lĩnh vực hợp tác phát triển và bảo vệ văn hóa. Tất cả điều này phản ánh sự mở rộng và tiềm năng của sự hợp tác lẫn nhau ngày càng tăng của chúng ta.

Thưa Ngài,

Một lần nữa, tôi xin hoan nghênh Ngài đến với Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến này, giờ tôi xin mời Ngài phát biểu khai mạc.

New Delhi
Ngày 21 tháng 12 năm 2020