About Us Dự án Hiệu quả nhanh tại Việt Nam

Dự án Hiệu quả nhanh tại Việt Nam

1. Hợp tác Phát triển của Ấn Độ với Việt Nam có lịch sử từ lâu đời, mang lại những hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Hợp tác của Ấn Độ với Việt Nam được thực hiện trong khuôn khổ song phương và trong khuôn khổ hợp tác Ấn Độ với các nước ASEAN. Thông qua Cơ chế Hợp tác Sông Hằng Sông Mekong, Ấn Độ đã công bố sáng kiến về các Dự án Hiệu quả nhanh (QIP) cho Việt nam và các nước khác. Kể từ năm 2017, Ấn Độ đã tiếp nhận và triển khai nhiều dự án Hiệu quả nhanh tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam, giúp xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội ở các cấp cơ sở.

2. Các Dự án Hiệu quả nhanh đã giúp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội như xây nhà lớp học, xây nhà tại các trung tâm bảo trợ xã hội, xây dựng hệ thống tưới tiêu, cầu nông thôn vv… do các địa phương lựa chọn. Việc triển khai được thực hiện bởi chính quyền địa phương do UBND các tỉnh chỉ định với sự phối hợp của Đại sứ quán Ấn Độ. Các Dự án hiệu quả nhanh đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân tại các cấp cơ sở. Trong những năm vừa qua, nhu cầu triển khai các Dự án Hiệu quả nhanh tại các địa phương ngày càng tăng. Tại Hội đàm Cấp cao Trực tuyến giữa Thủ tướng Ấn Độ và Thủ tướng Việt Nam vào ngày 21 tháng 12 năm 2020, hai bên đã nhất trí nâng số dự án được triển khai tại Việt Nam hàng năm từ 5 dự án lên 10 dự án. Tính đến thời điểm hiện tại, 27 Dự án Hiệu quả nhanh đã được triển khai thành công tại 23 tỉnh thành và 10 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện. Hai bên cũng đang hoàn thiện thủ tục và tham vấn để tiếp tục triển khai 10 dự án khác. Dự án Hiệu quả nhanh được thực hiện tại nhiều tỉnh thành và đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của chính quyền địa phương tại Việt Nma.

3. Chi tiết của các Dự án Hiệu quả nhanh được triển khai tại Việt Nam trong những năm gần đây có thể được tham khảo tạo đường linh sau:

Quick Impact Projects(QIP)

Year

Sl. No.

Details of QIP

Province

Date of signing MoUs

DD/MM/YY

Status

2016-17

 

 

 

 

1

Construction of Dormitory for Staff and teachers of Ban Che Primary School at Tan Tien Commune, Hoang Su Phi district

Ha Giang

27/11/2015

 Completed

2

Construction of Intern House for pupils of the Ta Lung Primary School for Ethnic Minorities

Ha Giang

27/11/2015

Completed

3

Construction of Co Man Campus and Che Can Campus of Muong Phuong Kindergarten of Dien Bien District

Dien Bien

27/11/2015

Completed

4

Building classroom, kitchen, surrounding fence and play yard at Kindergarten No. 1 in Mai Trung Commune, Hiep Hoa District

Bac Giang

27/11/2015

Completed

5

Re-construction of the Bac Dinh Kindergarten, Nong Truong Viet Trung town, Bo Trach District

Quang Binh

5/11/2015

Completed

2017-18

 

 

 

 

1

Construction of Chua Moi Bridge at Ho Dac Kien Commune, Chau Thanh District

Soc Trang

27/03/2018

Completed

2

Construction of kindergarten of Van Lung, Van Lung Commune, Phu Tho Town

Phu Tho

27/03/2018

Completed

3

Construction of classrooms at Hai Long Kindergarten, Hai Hau District

Nam Dinh

27/03/2018

Completed

4

Construction of kitchen and dining room, Bo Ly kindergarten, Bo Ly commune, Tam Dao District

Vinh Phuc

27/03/2018

Completed

5

Construction of classrooms at Lac Son Primary School of Ca Na Commune, Thuan Nam District

Ninh Thuan

27/03/2018

Completed

2019-20

 

 

 

 

1

Construction of Hau Bong Kindergarten, Hau Bong Commune, Ha Hoa District

Phu Tho

18/10/2019

Completed

2

Upgradation and repair of overpass bridge at Tan Long Village, Xuan Son Nam Commune, Dong Xuan District

Phu Yen

14/10/2019

Completed

3

Construction of housing block for elderly and persons with disabilities at the Centre for Social Assistance of Quang Ninh province at Nam Khe Ward, Uong Bi City

Quang Ninh

15/10/2019

Completed

4

Construction of infield canal in Tan An Ward, Nghia Lo Town

Yen Bai

19/11/2019

Completed

5

Building six classrooms of level III for Hoa Po Lang kindergarten at Phi Di Ja village, Krong No commune, Lak district

Dak Lak

03/02/2020

Completed

2020-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Construction of Building Block of 6 classrooms at Ma Thanh Kindergarten, Ma Thanh Commune, Yen Thanh District

Nghe An

25/08/2020

Completed

2

Construction of classrooms at Binh An Primary School, Tien Toc Hamlet, Binh An Commune, Lam Binh District

Tuyen Quang

25/08/2020

Completed

3

Construction of traditional house for specialized activities at Hoang Quy Secondary School, Hoang Hoa District

Thanh Hoa

07/09/2020

Completed

4

Construction of classrooms at A Rong Kindergarten, Krong Klang Townlet, Dakrong Commune

Quang Tri

25/08/2020

Completed

5

Construction of classrooms at Xuan Duong Kindergarten, Quang An Commune, Quang Dien District

Thua Thien Hue

25/08/2020

Completed

6

Support water containers for wider areas and islands (standing plastic tanks of 1000 liters)

Kien Giang

23/09/2020

Completed

7

Rainwater harvesting facilities for sustainable water supply in Nam Thai Commune, An Bien District

Kien Giang

23/09/2020

Completed

8

Construction of Thoi Dinh irrigation drainage tunnel at Thoi Dinh Hamlet, Cho Lach Town, and Dinh Binh Hamlet, Hoa Nghia Commune, Cho Lach District

Ben Tre

23/09/2020

Completed

9

Advanced irrigation and water-saving using new technology to prevent drought and saline intrusion in Chau Thanh District

Hau Giang

23/09/2020

Completed

10

Support supply of clean water to people in drought and saline intrusion areas across several districts

Hau Giang

23/09/2020

Completed

11

Installation of water pipeline system to provide clean water for inhabitants in Dong Thanh Commune, Go Cong Tay District

Tien Giang

23/09/2020

Completed

12

Construction of rain water reservoirs to provide clean water for people in Tan Phu Dong District

Tien Giang

23/09/2020

Completed

2021-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Construction of classroom building with working rooms at Nguyen Khac Vien Secondary School, An Hoa Thinh Commune, Huong Son District

Ha Tinh

27/10/2021

 Close to completion

2

Construction of Hai Truong Kindergarten, Hai Truong Commune, Hai Lang District

Quang Tri

27/10/2021

Close to completion

3

Construction of classrooms for Son Lien Ethnic Minorities Group Primary and Secondary School, Son Lien Commune, Son Tay District

Quang Ngai

27/10/2021

Close to completion

4

Construction of domestic water supply system and environment sanitation treatment for the resettlement area of Sat Village, Truong Son Commune, Quang Ninh District

Quang Binh

27/10/2021

Close to completion

5

Building classroom, dining room and ancillary building at Trung Chai Commune Kindergarten, Sapa Town

Lao Cai

21/10/2021

Close to completion

6

Construction of classrooms at Van Thanh Kindergarten, Dam Mon Hamlet, Van Thanh Commune, Van Ninh District

Khanh Hoa

27/10/2021

Close to completion

7

Construction of classrooms at Khuoi Soan Primary School, Hong Quang Commune, Lam Binh District

Tuyen Quang

27/10/2021

Close to completion

8

Construction of new Library of Lang Sen Primary School, Kim Lien Commune, Nam Dan District

Nghe An

27/10/2021

Close to completion

9

Construction of infield canal in Ao Sen Village, Dong Khe Commune, Van Chan District

Yen Bai

02/10/2021

Close to completion

10

Upgradation and construction of housing block for the Elderly and the persons with disabilities at the Centre of Social Protection of Hai Phong

Hai Phong

27/10/2021

Close to completion

2022-23

 

1

Building two-classroom blocks and ancillaries for Bau Ca Ro campus, Son Ca Kindergarten, Thong Nhat Commune, Bu Dang District

Binh Phuoc

 

 Planned

2

Construction of Hoa Sim Kindergarten, Hamlet 7, Cu Kroa Commune, M'Drak District

Dak Lak

 

Planned

3

Building centralized drinking water supply systems in Ia Pia commune, Chu Prong district

Gia Lai

 

Planned

4

Construction of water supply system at Khai Hoan II Hamlet, Xin Cai Commune, Meo Vac District

Ha Giang

 

Planned

5

Building community house in Chang Trong hamlet, Hop Phong commune, Cao Phong district

Hoa Binh

 

Planned

6

Construction of Ban Do concrete bridge, Khong Lao Commune, Phong Tho District

Lai Chau

 

Planned

7

Construction of classrooms at Hua Kieu Campus, Gia Mien Kindergarten, Van Lang District

Lang Son

 

Planned

8

Construction of dining room and physical education room at Cho Chau Kindergarten, Lung Vai Commune, Muong Khuong District

Lao Cai

 

Planned

9

Construction of classrooms at Nguyen Van Dinh Primary School, Binh Phong Thanh Town, Thach Hoa District

Long An

 

Planned

10

Construction of a 2-storey building with 4 classrooms at Nga Phu Primary School, Nga Phu Commune, Nga Son District

Thanh Hoa

 

Planned