About Us Dự án Hiệu quả nhanh tại Việt Nam

Dự án Hiệu quả nhanh tại Việt Nam

14. Hợp tác Phát triển của Ấn Độ với Việt Nam có lịch sử từ lâu đời, mang lại những hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Hợp tác của Ấn Độ với Việt Nam được thực hiện trong khuôn khổ song phương và trong khuôn khổ hợp tác Ấn Độ với các nước ASEAN. Thông qua Cơ chế Hợp tác Sông Hằng Sông Mekong, Ấn Độ đã công bố sáng kiến về các Dự án Hiệu quả nhanh (QIP) cho Việt nam và các nước khác. Kể từ năm 2017, Ấn Độ đã tiếp nhận và triển khai nhiều dự án Hiệu quả nhanh tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam, giúp xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội ở các cấp cơ sở.

15. Các Dự án Hiệu quả nhanh đã giúp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội như xây nhà lớp học, xây nhà tại các trung tâm bảo trợ xã hội, xây dựng hệ thống tưới tiêu, cầu nông thôn vv… do các địa phương lựa chọn. Việc triển khai được thực hiện bởi chính quyền địa phương do UBND các tỉnh chỉ định với sự phối hợp của Đại sứ quán Ấn Độ. Các Dự án hiệu quả nhanh đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân tại các cấp cơ sở. Trong những năm vừa qua, nhu cầu triển khai các Dự án Hiệu quả nhanh tại các địa phương ngày càng tăng. Tại Hội đàm Cấp cao Trực tuyến giữa Thủ tướng Ấn Độ và Thủ tướng Việt Nam vào ngày 21 tháng 12 năm 2020, hai bên đã nhất trí nâng số dự án được triển khai tại Việt Nam hàng năm từ 5 dự án lên 10 dự án. Tính đến thời điểm hiện tại, 27 Dự án Hiệu quả nhanh đã được triển khai thành công tại 23 tỉnh thành và 10 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện. Hai bên cũng đang hoàn thiện thủ tục và tham vấn để tiếp tục triển khai 10 dự án khác. Dự án Hiệu quả nhanh được thực hiện tại nhiều tỉnh thành và đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của chính quyền địa phương tại Việt Nma.

16. Chi tiết của các Dự án Hiệu quả nhanh được triển khai tại Việt Nam trong những năm gần đây có thể được tham khảo tạo đường linh sau:
https://drive.google.com/file/d/1SBJVhil9VTgzVdbj4yR6J59DNJS7uaLW/view?usp=sharing