About Us Oil and Gas

Prime Minister Modi’s interaction with global Oil and Gas CEOs
on 
26 October 2020
Brief of the event

1.    The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will chair an interaction with global oil and gas CEOs on 26 October 2020 jointly organized by NITI Aayog and Ministry of Petroleum and Natural Gas.

 2.    Being a part of Government of India’s unique global outreach, the Roundtable will be an interactive dialogue of Hon’ble Prime Minister with CEOs of top energy companies, including from Oil &Gas sector, on policy, projects, initiatives of the Government of India and investment opportunities pertaining to the entire oil and gas sector value chain in India. The global leaders and CEOs participating in the event include Secretaries General of International Energy Forum (IEF), OPEC and Gas Exporting Countries Forum (GECF), Executive Director of International Energy Agency (IEA), and CEOs of Rosneft, BP, Total, Lyondell Basell, Tellurian, Schlumberger, Baker Hughes, Novatek, JERA, Emerson, X-Coal, Air Products, Freeport LNG, Oil & gas Climate Initiatives, Wood Mackenzie, and also Chairpersons/CMDs of India’s oil and gas industry from private and public sector.

 3.    Prior to the interaction with global oil & gas CEOs, Hon’ble Prime Minister will also inaugurate the India Energy Forum by CERAweek being held under the patronage of Ministry of Petroleum & Natural Gas on 26 October 2020. The inaugural session will also include welcome remarks by Hon’ble Minister of Petroleum & Natural Gas Shri Dharmendra Pradhan, and also participation of H.E Mr. Dan Brouillette, US Secretary of Energy and HRH Prince Abdulaziz, Minister of Energy of Saudi Arabia. The presence of US and Saudi Arabia underlines the importance attached by them to the strategic partnership in the energy sector with India. Dr. Daniel Yergin, Vice Chairman, IHS Markit will be anchoring the event.

 4.    The CERAWeek organized in Houston every year in March is considered the ‘Davos of Energy’. At the initiative of Hon’ble Minister of Petroleum and Natural Gas, for the first time CERAWeek was organized in a Regional Format, as India Energy Forum-CERAWeek, in New Delhi in October 2017. This has now become an annual event and has earned a great repute as a Forum not just for India but for the entire Asia and beyond to deliberate on the significant changes taking place in the energy landscape.  

 5.    This event has also become a platform for global energy majors to deliberate on the fast-changing energy dynamic in our country, and to contextualize it with the global developments. The Forum also helped to attract global oil and gas majors to announce their plans for engaging with India.  

6.    The India Energy Forum by CERAWeek has evolved over the last few years into one of the most influential events of energy being held in the country.

7.    Being held from 26-28 October 2020,  the event will have the participation of US Secretary of Energy, Minister of Energy of Saudi Arabia, CEOs of global energy companies, and also convene an international group of speakers and delegates as well as a community of over 2000 delegates from India and regional energy companies, energy-related industries, institutions and governments.

***

Watch Live: https://www.youtube.com/watch?v=WMfDPnFKoO8&feature=youtu.be / https://pmindiawebcast.nic.in/ 

  • Thủ tướng Modi tiếp xúc với các CEO dầu khí toàn cầu ngày 26 tháng 10 năm 2020 Thông tin sự kiện

Thủ tướng Modi tiếp xúc với các CEO dầu khí toàn cầu
ngày 26 tháng 10 năm 2020
Thông tin sự kiện

1. Thủ tướng Ấn Độ, Ngài Narendra Modi, sẽ chủ trì buổi tiếp xúc với các Giám đốc điều hành (CEO) dầu khí toàn cầu vào ngày 26 tháng 10 năm 2020 do NITI Aayog và Bộ Dầu hỏa và Khí đốt tự nhiên phối hợp tổ chức.

2. Là một phần trong hoạt động tiếp cận toàn cầu độc đáo của Chính phủ Ấn Độ, Hội nghị Bàn tròn sẽ là cuộc đối thoại tương tác của Thủ tướng với CEO các công ty năng lượng hàng đầu, bao gồm ngành dầu khí, về chính sách, dự án của Chính phủ Ấn Độ và các cơ hội đầu tư liên quan đến toàn bộ chuỗi giá trị ngành dầu khí ở Ấn Độ. Các nhà lãnh đạo và CEO toàn cầu tham gia sự kiện này bao gồm Tổng thư ký Diễn đàn Năng lượng Quốc tế (IEF), OPEC và Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF), Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), và các CEO của Rosneft, BP, Total, Lyondell Basell, Tellurian, Schlumberger, Baker Hughes, Novatek, JERA, Emerson, X-Coal, Air Products, Freeport LNG, Sáng kiến khí hậu dầu khí (Oil & gas Climate Initiative), Wood Mackenzie, và cả Chủ tịch/CMD của ngành dầu khí Ấn Độ trong khu vực tư nhân và nhà nước .

3. Trước buổi tiếp xúc với các CEO dầu khí toàn cầu, Thủ tướng cũng sẽ khai mạc Diễn đàn Năng lượng Ấn Độ do CERAweek tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Dầu hỏa và Khí đốt tự nhiên vào ngày 26 tháng 10 năm 2020. Phiên khai mạc cũng sẽ có phát biểu chào mừng của Bộ trưởng Bộ Dầu hỏa và Khí đốt tự nhiên Ngài Dharmendra Pradhan, và sự tham dự của Ngài Dan Brouillette, Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ và Hoàng tử Abdulaziz, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ả-rập Xê-út. Sự hiện diện của Mỹ và Ả-rập Xê-út cho thấy hai quốc gia này coi trọng quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng với Ấn Độ. Tiến sĩ Daniel Yergin, Phó Chủ tịch của IHS Markit sẽ điều phối sự kiện.

4. Tuần CERAWeek tổ chức tại Houston hàng năm vào tháng 3 được coi là ‘Davos của ngành năng lượng’. Theo sáng kiến ​​của Bộ trưởng Bộ Dầu hỏa và Khí đốt tự nhiên, lần đầu tiên CERAWeek được tổ chức theo khu vực, với tên gọi Diễn đàn Năng lượng Ấn Độ-CERAWeek, tại New Delhi vào tháng 10 năm 2017. Diễn đàn đã trở thành một sự kiện thường niên và một diễn đàn có uy tín lớn không chỉ ở Ấn Độ mà toàn châu Á và hơn thế nữa nhằm cân nhắc về những thay đổi đáng kể đang diễn ra trong ngành năng lượng.

5. Sự kiện này cũng đã trở thành nền tảng để các công ty năng lượng toàn cầu cân nhắc về ngành năng lượng đang thay đổi nhanh chóng trong nước và đặt ngành này vào tình hình toàn cầu. Diễn đàn cũng giúp thu hút các chuyên gia dầu khí toàn cầu công bố kế hoạch hợp tác với Ấn Độ.

6. Diễn đàn Năng lượng Ấn Độ của CERAWeek trong vài năm qua đã phát triển thành một trong những sự kiện năng lượng có ảnh hưởng nhất được tổ chức trong nước.

7. Được tổ chức từ ngày 26-28 tháng 10 năm 2020, sự kiện sẽ có sự tham gia của Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ả-rập Xê-út, Giám đốc điều hành các công ty năng lượng toàn cầu, đồng thời thu hút một nhóm diễn giả, các đại biểu quốc tế cũng như một cộng đồng hơn 2000 đại biểu từ Ấn Độ và các công ty năng lượng trong khu vực, các ngành, tổ chức và chính phủ liên quan đến năng lượng.

***

Xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=WMfDPnFKoO8&feature=youtu.be
 / https://pmindiawebcast.nic.in/