About Us Hon’ble EAM Dr. S. Jaishankar will launch website on Economic Diplomacy

 
Hon’ble EAM Dr. S. Jaishankar will launch website on Economic Diplomacy www.indbiz.gov.in today at 1830 Hrs IST (2000 Hrs local time). The website will showcase India’s economic, sectoral, and State-wise strengths that make for an attractive economic partnership with an aim to provide critical and relevant information on major economic indicators, central and state government policy updates as well as the latest business news and trade data. 
 
Please Watch:
***
Ngoại trưởng TS. S. Jaishankar sẽ khánh thành trang web về kinh tế đối ngoại www.indbiz.gov.in hôm nay lúc 18h30 IST (20h giờ Việt Nam). Trang web sẽ giới thiệu thế mạnh của nền kinh tế, các ngành và nhà nước Ấn Độ cấu thành một nền kinh tế thu hút với mục tiêu cung cấp thông tin đa chiều và phù hợp về chỉ số kinh tế, cập nhật chính sách chính quyền trung ương và các bang cũng như tin tức kinh tế và dữ liệu thương mại mới nhất. 
 
Mời xem tại: